Door Ralph van Hertum op 11 december 2015

Economische Agenda 2016: Investeren in Zeeland

In de Economische Agenda voor het jaar 2016 steekt de provincie 13,7 miljoen euro. Een deel daarvan, 4,9 miljoen euro, staat in het economiebudget. Het andere deel, 8,7 miljoen euro, is toegevoegd uit het coalitieakkoord. De PvdA is tevreden dat de provincie geld investeert in de Zeeuwse economie, het onderwijs en de sport.

Als eerste gaat meer dan 4 miljoen euro naar de Zeeuwse economie. Een klein bedrag vergeleken met de uitgaven aan de Sloeweg, maar goed besteed geld. De PvdA stimuleert bijdragen van de Zeeuwse overheid aan de economie. De overheid kan met goede bestedingen de economie aanjagen, zodat de werkgelegenheid in Zeeland toeneemt waardoor er meer banen in Zeeland komen voor jong en oud.

Ten tweede is een miljoen gereserveerd voor onderwijs, namelijk voor Campus Zeeland. Dat sluit aan op het vorige punt. De Campus Zeeland kan jonge talentvolle technici naar Zeeland halen. Bovendien kunnen bedrijven die technici zoeken, hun vacatures vervullen. Zodat vraag en aanbod meer op elkaar aansluiten. Daarnaast is drie ton gereserveerd voor sport. Een prima bedrag voor een van de belangrijkste hobby’s van Zeeuwen.

Voor de gedeputeerde nog twee vragen. De PvdA vindt innovatie belangrijk. De Zeeuwse economie moet worden klaargestoomd voor de toekomst, zodat jongeren in Zeeland werk vinden en in Zeeland blijven wonen. In hoeverre zijn de doelen waar deze financiële middelen naartoe gaan innovatief? Welk percentage van het totale investeringsbedrag gaat naar innovatie?

Kortom, de provincie draagt bij aan het in beweging brengen van de inwoners van Zeeland. Op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en met sport. De PvdA is tevreden over de economische agenda.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum