Door Anton van Haperen op 7 juli 2017

Deelherziening Omgevingsplan

De verruiming van bestaande intensieve pluimveehouderijen in relatie tot het ‘Beter Leven Kenmerk’. We hebben daar in de Commissie Ruimte uitgebreid over gediscussieerd en geconstateerd dat er spanning zit tussen de belangen van dierenwelzijn en die van milieu en volksgezondheid. Die laatste zijn voor de Partij van de Arbeid niet minder belangrijk dan de eerste. Wij hebben toen aangegeven een amendering van het voorstel te overwegen.

Daar zien we van af en dat heeft ermee te maken dat de gedeputeerde bereid is gebleken om bij de aanbieding van de nu voorliggende wijziging aan de gemeenten melding te maken van de mogelijk veranderende fijnstofnormering en hen aan te bevelen het zogenaamde voorzorgprincipe toe te passen. Wij horen graag nog een keer de bevestiging van deze bereidheid in de Statenvergadering van 7 juli 2017 vergadering.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen