10 mei 2016

Debat over burgerparticipatie

De PvdA Goes organiseert op woensdag 25 mei 2016 onder de titel ‘De relatie tussen burger en gemeente’ een debatavond over burgerparticipatie. Tijdens deze avond zal aan de hand van vijf prikkelende stellingen debatteert worden over welke wisselwerking er tussen burger en gemeente nodig is om burgerparticipatie te laten slagen en of participatie tot meer vertrouwen tussen burger en gemeente leidt.

De stellingen worden ingeleid door onder andere de volgende gastsprekers:
Wouter van Zandbrink (voormalig Eerste Kamerlid, PvdA)
Edwin Israël (raadsgriffier Middelburg)
Anton Stapelkamp (burgemeester Kapelle, CU)
Frits de Kaart (voormalig Staten- en raadslid, PvdA)

Het debat begint om 19:30 uur in buurthuis De Pit aan de Appelstraat 2-A in Goes. Vanaf 19:00 staan de koffie en thee klaar. Het debat staat onder leiding van Wiert Omta (fractievoorzitter PvdA Goes). De geplande eindtijd is 21:30 uur waarna er nog tijd is voor een informeel samenzijn.

Om organisatorische redenen stellen wij aanmelden via wouter525@hotmail.com zeer op prijs.

Wij hopen u 25 mei aanstaande te mogen begroeten in De Pit!

Met vriendelijke groet namens de organisatie,

Wouter van der Pijl (afdelingsvoorzitter PvdA Goes)