De vliedberg heeft een muis gebaard

Door Maarten Rossen op 16 mei 2019

De uitdagingen waarvoor het waterschap staat zijn groot. De schuldpositie neemt gigantisch toe, de burgers moeten onevenredig veel betalen en van de broodnodige klimaatadaptatie en energietransitie dient serieus werk te worden gemaakt.

Informateur de heer Klein was zich doordrongen van deze problemen. Hij bleek tevens een goed lezer te zijn. In zijn eerste verkenning keek hij daarom naar de inhoud en vooral de overeenkomsten van de partijprogramma’s en kwam tot de conclusie dat een Dagelijks Bestuur van de Partij voor Zeeland, het CDA, de ZLTO, de PvdA en Water Natuurlijk gevormd kon worden.

Tot halverwege de vorige eeuw waren waterschappen heuse boerenrepublieken. De tijd dat het enkel over dijken en peilbeheer ging ligt ver achter ons. Het takenpakket breidde zich onder andere uit met afvalwaterzuivering. De doelgroep van het waterschap is daarmee verbreed met burgers. Die kunnen sinds het begin van deze eeuw ook stemmen op politieke partijen die hun belangen behartigen. Deze democratische vernieuwing dringt in het Dagelijks Bestuur van Waterschap Scheldestromen moeizaam door.

Niet de inhoud en de overeenkomsten bleken bij veel andere partijen leidend te zijn, maar zetelaantallen en beren op de weg. Zo was er angst voor onvoldoende agrarisch geluid in het Dagelijks Bestuur. De trits belang, betaling en zeggenschap zou door de PvdA en Water Natuurlijk geweld aan worden gedaan. Wij zijn daarom verwonderd over de constellatie van het Dagelijks Bestuur die nu voor ons ligt.

Met twee gezworenen uit de geborgde categorieën en drie van partijen die hoofdzakelijk opkomen voor agrarische belangen is juist het geluid van de burgers geminimaliseerd. Dit voorgestelde Dagelijks Bestuur is geen afspiegeling van de Zeeuwse bevolking. Qua leeftijd misschien wel, maar dan houdt het ook op. De boerenrepubliek is uit de mottenballen gehaald. Een boerenrepubliek die wordt betaald door burgers.

Wat gaat de PvdA de komende vier jaren doen? Kris Reijnierse en ik gaan geen trekkers kopen om er bij te horen. Wij zullen ons niet als Statler & Waldorf van The Muppet Show gaan gedragen. Dat past niet bij onze partij noch bij onze karakters noch bij onze leeftijden. Als de twee benjamins van deze Algemene Vergadering zullen wij u er op blijven wijzen dat het 2019 na Christus is en het Dagelijks Bestuur aansporen met de Zeeuwen het gesprek aan te gaan over het oplossen van de actuele maatschappelijke vraagstukken. Dit boerenbestuur moet de steden en dorpen in.

Maarten Rossen (fractievoorzitter)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen