Door Ralph van Hertum op 2 juli 2016

“De PvdA moet nog roder worden!”

Ralph van Hertum sprak met Hansje Weststrate.

Kan je je even voorstellen?
Hansje Weststrate. Ik ben sinds enige tijd lid van de PvdA. Ik woon in Yerseke en volg de fractie- en gemeenteraadsvergaderingen. Ik ben gepensioneerd, maar doe vrijwilligerswerk bij het activiteitencentrum in Goes.

Wat vind je interessant aan de politiek?
Het mooiste vind ik dat je goed en eerlijk over de zaken kunt praten. Soms ben je het niet eens, maar zolang we in gesprek blijven is dat positief. Ik wil het beste voor de mensen bereiken. Dat is mijn drijfveer. Vooral voor de mensen met beperkingen moeten wij opkomen.

Waarom ben je lid van de PvdA?
Omdat ik een arbeider ben. De PvdA staat voor het sociale gevoel.

Volg je de lokale politiek?
Ja. Ik vind het interessant om de politieke kwesties te volgen waarbij mensen centraal staan.

Wat weet je van de provinciale politiek?
Volg ik niet goed.

Heb je nog een boodschap voor de PvdA?
De PvdA moet nog roder worden!

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum