Door Ralph van Hertum op 3 juni 2016

De Cultuurnota

De PvdA staat hier met gemengde gevoelens over de cultuurnota. Enerzijds zien we positieve punten in de Cultuurnota en herkennen wij de sociaaldemocratische waarden terug in deze Cultuurnota. Anderzijds is ons verkiezingsprogramma voor deze Statenperiode duidelijk: wij willen niet dat op cultuur wordt bezuinigd. Deze worsteling zal terug te vinden zijn in ons verhaal.

De Cultuurnota draagt belangrijke waarden uit. De provincie Zeeland streeft naar een divers, vernieuwend en verspreid aanbod van cultuur in Zeeland. De waarde van cultuur is duidelijk. De Zeeuwse cultuur vertelt veel over de Zeeuwse geschiedenis, versterkt de Zeeuwse economie en brengt Zeeuwen en toeristen op de been om kennis te maken met de Zeeuwse cultuur.

In de commissievergadering hebben zeven insprekers verteld waarom hun organisatie van cultureel belang is. Wij herinneren ons het poëtische verhaal van Adrie van Boxmeer, namens het Zeeuwse jeugdtheater Drang. Hij had het over ‘to be or not to be.’ Passend verwoord. Voor veel culturele organisaties komt het daarop neer. De provinciale subsidie is nodig om de culturele activiteit draaiend of in stand te houden. Carla Peijs sprak in namens het Watersnoodmuseum en wees terecht op het belang van de Zeeuwse geschiedenis, het herdenken van deze geschiedenis en het tot leven brengen van deze geschiedenis. We verwachten dat de gedeputeerde elders in de begroting ruimte vindt om het Watersnoodmuseum extra te ondersteunen.

De PvdA heeft de afgelopen dagen, weken, maanden en jaren haar oor ten luister gelegd bij de Zeeuwse bevolking. De reacties waren divers. Zo spraken we met Diana. Zij wees op het belang van grote publiekstrekkende festivals zoals Vestrock in Hulst. Deze festivals zorgen voor extra bekendheid, halen veel muziekliefhebbers naar Zeeland en zorgen voor een kleine impuls voor de Zeeuwse economie. Tegelijkertijd wil Stefan kleinschalige Zeeuwse cultuur in standhouden. De voorbeelden zijn talrijk. Een mooie kunstvoorstelling in de kerk van Ellewoutsdijk. Financiële middelen voor de Zeeuwse molens in Tholen, Kloetinge, Axel, Burgh-Haamstede, Colijnsplaat of Sluis. Kleinschalige muziekvoorzieningen, toneelstukken of historische tentoonstellingen. Verder spraken we ook met Ben. Hij vindt alle Zeeuwse cultuur van belang. Daarom zou hij graag zien dat de provincie aandacht besteedt aan spreiding van Zeeuwse cultuur van oost naar west en zuid naar noord. Als PvdA willen we deze Zeeuwen tegemoet komen.

Wij willen ook het MuziekPodium Zeeland (MPZ) tegemoet komen. De bezuiniging van € 150.000 is zwaar. We willen het MPZ een laatste kans geven. We willen dat de bezuiniging op MPZ vooralsnog slechts geldt voor 2017 en bij de behandeling van de zero-based budgettering in de Statenvergadering van september 2016 terugkomt voor een definitief oordeel van Provinciale Staten. Bovendien moet MPZ twee jaar de gelegenheid krijgen om een doorstart te maken die zal worden beoordeeld op samenwerking met andere organisaties (waaronder de dertien Zeeuwse gemeenten), een breed aanbod van muziek voor jong en oud, verdeeld over de Zeeuwse steden.

We zullen straks voor deze cultuurnota stemmen. We stemmen voor, denkend aan wat de cultuurnota wel bereikt. Het was een moeilijke keuze, omdat we tegen bezuinigingen op cultuur zijn. Maar we stemmen voor denkend aan de dingen die de cultuurnota wel bereikt. Bovendien hopen we dat met het amendement de bezuiniging op het MPZ wordt afgezwakt.

Statenlid Ralph van Hertum

Amendement ‘Cultuurnota’ (03-06-2016)

Het amendement werd gesteund door de PvdA, D’66, de SP, het CDA, Zeeland Lokaal en 50PLUS. Met 17 stemmen voor en 20 tegen werd het amendement verworpen.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum