Door Ralph van Hertum op 4 november 2016

De boot hoort bij Zeeland

Tijdens deze Statenvergadering bespreken we niet of de boot blijft, maar op welke manier en dat is een goede zaak. De PvdA-fractie heeft over dit onderwerp uitvoerig gesproken met allerlei inwoners van Zeeland waaronder Joyce en Robert. Zij gaven ons allerlei belangrijke punten mee, maar hun kernboodschap is telkens: “Wij willen dat een goede bootverbinding tussen Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen blijft voor scholieren, werkenden en toeristen.”

We hebben de gedeputeerde in de commissievergadering al vele vragen gesteld. We herhalen er één en komen met twee nieuwe. Als eerste: Wil de gedeputeerde toezeggen dat hij in de uitwerking van de businesscase alle beschikbare kennis binnen en buiten het provinciehuis meeneemt? Als tweede: Het voorstel spreekt over een natuurlijk verloop van het personeel vanaf 2019, maar bij gelijke afvaart kan minder personeel niet. Er zullen twee boten varen tot 2024, daarvoor zijn minimaal drie ploegen per boot nodig, dus zes ploegen in totaal. Hoe kijkt de gedeputeerde hier tegenaan? Derde vraag:De gedeputeerde heeft meermaals gezegd dat de provincie een marktpartij zoekt om de exploitatie van de fastferry van de provincie Zeeland over te nemen. Als PvdA vinden we dat de veerboot onder het openbaar vervoer valt en daarmee binnen het takenpakket van de provincie. Hoe kijkt de gedeputeerde daar tegenaan?

Robert verwoordt mooi hoe wij als PvdA erover denken: “Het is logisch dat het laten varen van lege boten niet nodig is, maar tijdens de spits en in de zomer zitten de boten elk half uur vol. Die boten moeten blijven.” Wij willen dat de boot minimaal één keer per uur blijft varen, ook aan de randen van de dag. Bovendien is het tijdens de spits en drukke periodes nodig dat er elk half uur een boot zal varen. Voor de PvdA is de bootverbinding geen last, maar een taak. Wij vinden het een taak van de provincie om voor een goede bootverbinding te blijven zorgen. Dat was in het verleden zo, is in het heden het geval en wat ons betreft blijft dat voor in de toekomst.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum