Door Ralph van Hertum op 22 augustus 2017

Contante betaling moet mogelijk blijven in Zeeuws openbaar vervoer

Vele Zeeuwen en bezoekers aan Zeeland maken gebruik van het vervoer per bus en fietsvoetveer. Connexxion is voornemens per 1 januari 2018 de mogelijkheid voor het contant betalen van vervoersbewijzen voor bussen af te schaffen. De PvdA vindt dat dit het gebruik van het openbaar vervoer niet ten goede komt. Zeeuwen die het openbaar vervoer (weinig frequent) gebruiken en gasten die slechts een korte tijd in Zeeland verblijven dienen in de mogelijkheid gesteld te blijven om via contante betaling hun vervoersbewijzen aan te schaffen.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Ralph van Hertum en Bayram Erbisim van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland gesteld:

1. Bent u bekend met de toenemende importantie van het toerisme voor de economie van Nederland en Zeeland in het bijzonder?
2. Bent u het met de PvdA eens dat goede openbaar vervoervoorzieningen in Zeeland van wezenlijk belang zijn voor de leefbaarheid van de Zeeuwen en de Zeeuwse toeristische sector? Zo nee,
waarom niet?
3. Kent u mensen die regelmatig over onvoldoende banksaldo beschikken en in de toekomst dus geen gebruik kunnen maken van het busvervoer in Zeeland?
4. Bent u het met de PvdA eens dat het voor (incidentele) gebruikers van bussen en het fietsvoetveer in Zeeland mogelijk dient te blijven om contant te betalen voor het gebruik van beide vervoersmogelijkheden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u richting Connexxion ondernemen om dit in stand te houden?

Antwoorden op PvdA-Statenvragen over contante betaling in het openbaar vervoer (22-08-2017)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum