22 september 2014

Communicatie of krommunicatie?

Een impressie van de extra vergadering Commissie Bestuur, Financiën & Welzijn op maandag 22 september 2014 met raadsleden en bestuurders van de gemeenten die medeaandeelhouders zijn van Delta N.V. De CEO van Delta N.V., Arnoud Kamerbeek, over de ontstane commotie rondom actieve publiciteit van afketsen van fusiegesprekken met Eneco en het voornemen om Indaver te verkopen: “Wij vinden het vervelend.” De ad hoc aandeelhouderscommissie bestaande uit drie Zeeuwse wethouders en gedeputeerde Kees van Beveren (CDA) heeft de eerste maanden verkend en gediscussieerd. Zelfstandig verder, nationale fusie of verkoop van bedrijfsonderdelen? Om het verkoopproces van Indaver te starten heeft Delta N.V. de publiciteit gezocht. Schakel je hier niet beter een bemiddelende partij in die in alle stilte de markt verkent? Wonderlijk…

De ad hoc groep van aandeelhouders was vooraf op de hoogte van de communicatieplannen van Delta N.V., maar mocht hierover niets berichten aan Staten- en gemeenteraadsleden vanwege een geheimhoudingsplicht. Het bericht over de afgeketste fusie met Eneco stond eerder in de krant. De uitkomst van het overleg met Eneco en een rapport van McKinsey waren uitgelekt. Het lek zat hoogstwaarschijnlijk bij Delta N.V. en niet Eneco omdat zij daar fysiek niet over het rapport beschikten. CEO Arnoud Kamerbeek heeft de pers daarom te woord gestaan om de kracht van Delta N.V. naar voren te brengen, want anders zou het een dumpverhaal door Eneco zijn geworden.

Fractievoorzitter Annebeth Evertz (PvdA) vraagt naar de momentkeuze voor publiciteit over zelfstandigheid van Delta N.V. en de verkoop van Indaver die het bedrijf voornemens is. Op 16 september 2014 heeft Delta N.V. alleen een verkoopoptie bekend gemaakt. Er is nog geen besluit gevallen over Indaver. De aandeelhouders hebben pas op een later moment recht van beslissing.

Daan van Doorn, voorzitter Raad van Commissarissen, bevestigt het verhaal van CEO Arnoud Kamerbeek. Het in de verkoop brengen van Indaver was een bewuste procedure. Ik vraag mij af of dit een procedure is die een bedrijf als pak ‘m beet Philips volgt? De klanten, de werknemers en de banken zijn de drie partijen die Delta N.V. moet bedienen. De Raad van Commissarissen staat 100% achter CEO Arnoud Kamerbeek, aldus Daan van Doorn.

Tijdens de Statenvergadering van 26 september 2014 zal gedeputeerde Kees van Beveren (CDA) kunnen worden bevraagd. Een inhoudelijke uiteenzetting door Delta N.V. zal volgen tijdens een besloten vergadering van de Provinciale Staten op 6 oktober 2014. Wordt vervolgd…

Maarten Rossen