Door Ralph van Hertum op 20 mei 2016

Commissievergadering over de Cultuurnota

De Cultuurnota is een belangrijk document voor de PvdA. Achter deze vellen papier gaat een lange weg schuil waarin wij als Provinciale Staten eerst kaders hebben gesteld voor deze Cultuurnota. Achter dit document gaan wensen en mensen schuil. Wij willen ons vooral richten op de mensen. Wat betekent dit voorstel voor de inwoners van Zeeland?

De PvdA heeft cultuur hoog in het vaandel. In ons verkiezingsprogramma staat duidelijk verwoordt. Wij willen om meerdere redenen niet dat er op cultuur wordt bezuinigd. Ten eerste omdat in 2012 al een zware bezuinigingsronde heeft plaatsgevonden. Op de tweede plaats is de Zeeuwse cultuur van ongekende waarde voor de inwoners en de economie van Zeeland. Ook de toeristen komen van verre naar onze provincie om te genieten van middeleeuwse vestingstadjes, vluchtig draaiende molens, imponerende musea, prachtige orkesten en swingende festivals. De PvdA ziet in de provincie Zeeland een pleitbezorger en de verdediger van de Zeeuwse cultuur. Voor ons is deze bezuinigingsronde zwaar. Daarom willen wij dat de gedeputeerde nogmaals uitlegt waarom de bezuinigingen om sommige culturele instellingen plaatsvinden, waarom is gekozen voor een bezuiniging van € 300.000 en niet voor bijvoorbeeld € 100.000 en wat is nu anders aan deze nota vergeleken met de vorige?

Afgelopen week was de PvdA-fractie in Hulst. We hoorden dat in Hulst hard wordt gewerkt om de stad en de omliggende omgeving nog aantrekkelijker worden gemaakt voor toeristen uit andere landen. Wij onderscheiden drie niveaus qua subsidie. Als eerste de gemeentelijke subsidie. Het tweede niveau is waar provincie en gemeente samenkomen. Zowel provincie als gemeenten ondersteunen culturele activiteiten financieel. Het derde niveau is een culturele activiteit gesubsidieerd door de provincie. Zo helder als wij de zaken nu schetsen is het echter niet. Hoe onderscheidt de provincie in welke van de drie categorieën het cultuuronderwerp valt? Stel dat de provincie besluit om een subsidieaanvraag af te wijzen, kunnen gemeenten dan in de bres springen om te ondersteunen en vice versa? Hoe waarschijnlijk is het dat gemeenten zullen bijspringen? Hoe is het gesteld met de zogenaamde ‘regioarrangementen’?

De PvdA staat voor de Zeeuwse cultuur. We vinden dat de provincie oog moet hebben voor spreiding van de subsidie, zodat alle delen van Zeeland kunnen gaan naar culturele activiteiten dichtbij huis. Culturele activiteiten op allerlei verschillende niveaus. Van groot tot klein. Van traditioneel tot innovatief en net opgericht. Activiteiten in zowel Aagtekerke, Hulst, Brouwershaven, Kapelle, Tholen als in Ovezande, Sluis, Goes en Vlissingen. Deelt de gedeputeerde deze mening?

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum