3 juli 2015

Coalitieakkoord 2015-2019

De titel van het coalitieakkoord is ‘Krachten bundelen. Perspectief voor Zeeland’. Het nieuwe provinciebestuur wil de komende vier jaar fors inzetten op economische groei en onderwijs. Ook wordt alles op alles gezet om de financiële positie weer op orde te krijgen.

Coalitieakkoord 2015-2019 ‘Krachten bundelen’