Door Ralph van Hertum op 8 juli 2016

Campus Zeeland

De Kaderstelling van Campus Zeeland. Een belangrijk onderwerp, want goed onderwijs is de basis van een evenwichtige maatschappij. Wij, als PvdA-fractie, zien het belang van Campus Zeeland in. Wij zijn enthousiast over deze plannen. Onderwijs is namelijk een kostbaar goed. Het geeft mensen de kans om te leren, te groeien en boven zichzelf uit te stijgen. Wij willen drie speerpunten meegeven voor Campus Zeeland.

Werkgelegenheid. De PvdA staat voor de werkgelegenheid in de provincie Zeeland. In de commissievergadering gaf de gedeputeerde aan dat de plannen voor Campus Zeeland honderden banen zullen opleveren. Daar zijn we erg blij mee. We verwachten dat de positieve gevolgen voor de Zeeuwse werkgelegenheid verder worden uitgewerkt.

Leefbaarheid. Campus Zeeland zal jongeren naar Zeeland gaan halen. Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat jongeren na hun afstuderen in Zeeland blijven? Wij zien bijvoorbeeld dat in Zeeuws-Vlaanderen grote vraag is naar technisch personeel. Onze oproep: hou ook rekening met wat de afgestudeerde studenten na hun studie in Zeeland kunnen doen. Zorg dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

Samenwerking. Dit is een cruciaal punt voor het succes van Campus Zeeland. We lichten drie samenwerkingen eruit. 1. De komst van de technische opleiding is van groot belang voor het succes van Campus Zeeland. De liefde tussen de technische universiteit in Eindhoven en dit plan is onderkoeld. Zelden hebben de woorden van de VVD-fractievoorzitter in de Staten zoveel reacties opgeleverd als deze. Meneer Bierens gaf aan dat de provincie Zeeland graag verkering wil met de technische universiteit Eindhoven, dat tegen iedereen heeft gezegd, behalve tegen het meisje zelf.   Gedeputeerde Van der Maas (SGP)gaf vervolgens aan dat de zaak anders ligt, maar dat neemt niet weg dat de PvdA ongerust is over de goede afloop van deze gewenste samenwerking. Hoe hoopvol is de gedeputeerde dat hij de TU aan bord krijgt? Welke acties gaat de gedeputeerde hiervoor ondernemen? Wat is het plan B en eventueel plan C?

Health Campus. Burgemeester Verhulst van Goes heeft aangegeven dat een Health Campus een serieuze optie kan zijn. Hoe kijkt het college naar de Health Campus? Wordt de Health Campus in project Campus Zeeland meegenomen?

Kijkt het college voor samenwerking ook over de grens heen? Belgische universiteiten in Vlaanderen liggen dichtbij Zeeland. Is er contact geweest met Vlaamse universiteiten over de plannen van Campus Zeeland en een mogelijke rol van Vlaanderen in het project Campus Zeeland?

Concluderend: De commissie Balkenende is duidelijk in zijn rapport. Er moet meer samengewerkt worden in Zeeland.  Het project Campus Zeeland moet het onderwijs, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van Zeeland verbeteren. De PvdA-fractie is enthousiast over dit ambitieuze plan en vragen de gedeputeerde zich maximaal in te zetten om dit project tot een groot succes te maken.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum