Door Ralph van Hertum op 4 november 2016

Campus Zeeland is een zeldzame kans

Zeeland staat voor nieuwe uitdagingen. Wij willen werkgelegenheid naar Zeeland halen en werk behouden. Om dat te bewerkstelligen hebben we een kans nodig om als provincie Zeeland te investeren in technische vooruitgang, om studenten aan te trekken en de Zeeuwse steden meer aantrekkelijk te maken. Op die manier blijven en komen bedrijven naar Zeeland. Campus Zeeland is die zeldzame kans en zo benadert de PvdA-fractie ook dit onderwijsproject. De commissie Balkenende stelde dat Zeeland met initiatieven voor de toekomst moet komen. Dit is één van die initiatieven. We hebben twee groepen vragen.

Voor Zeeland. Campus Zeeland moet voor heel Zeeland zijn. Hoe kan het dat alleen de gemeente Middelburg twee miljoen euro heeft apart gezet. Waar blijven de bijdragen van de andere gemeenten? Komt er een bijdrage van het Rijk? Is de EU bereid om mee te helpen aan Campus Zeeland?

Samenwerking. Campus Zeeland kan alleen slagen als het bedrijfsleven, de overheden en de onderwijssector de handen ineenslaan en in harmonie op zoek gaan naar succes. Welke zichtbare stappen hebben de onderwijssector en het bedrijfsleven tot nu gezet?

Voor ons staan de kansen van Campus Zeeland centraal. Laten we samen die kansen pakken.

Statenlid Ralph van Hertum

 

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum