Door op 30 oktober 2014

Bushalte in Hoek

Op 28 oktober 2014 is er in het TV-programma van Omroep Zeeland aandacht geweest voor de busverbindingen in Zeeuws-Vlaanderen. In beeld kwam een fragment van de bushalte van Hoek waar een bewoner aandacht vroeg voor het feit dat de bus richting Goes regelmatig doorrijdt. Het gevolg is dat mensen dan op een andere wijze voor eigen vervoer moeten zorgen. Vaak gaat het om scholieren die dan door hun ouders gebracht moeten worden om tijdig bij lessen en toetsen aanwezig te zijn. Maar ook ouderen zijn vaak de dupe omdat zij in de abri zitten te wachten en niet snel genoeg bij de trottoirrand staan waardoor de bus doorrijdt. Uit verkregen informatie blijkt dat overvolle bussen nauwelijks een oorzaak zijn van doorrijden. Veelal staan mensen – vooral bij donker en regenachtig weer – niet voldoende in het zicht van de buschauffeur van de aankomende bus, waardoor deze zonder vaart te minderen voorbij rijdt. Uit informatie blijkt dat het indienen van een klacht nauwelijks helpt. Aan de telefoon wordt men vriendelijk te woord gestaan maar er verandert niets. Op schriftelijke klachten aan Veolia volgen reacties als:
– Heel jammer, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor het missen van lessen en toetsen.
– Neem voortaan een bus eerder om zeker op tijd te zijn.
– Zorg dat u meer in het zicht van de buschauffeur staat.
Eveneens blijkt uit reacties die wij ontvangen dat mensen van dergelijke antwoorden moedeloos worden en niet meer de moeite nemen om een klacht in te dienen.

Naar aanleiding van bovenstaande situatie hebben de Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:

  1. Heeft u kennis genomen van bovengenoemd nieuwsitem van Omroep Zeeland?
  2. Hoeveel klachten zijn er dit jaar bij de vervoersondernemingen binnen gekomen over het doorrijden van bussen? En op welke wijze wordt hiervoor een oplossing geboden?
  3. Onderschrijft het college dat de hierboven geciteerde antwoorden niet bevredigend zijn? Kunt u begrijpen dat mensen daarna ook niet meer de moeite nemen om nog een klacht in te dienen?
  4. Wat vindt u van de situatie dat mensen – vooral ouderen – maar buiten de overdekte abri (in weer en wind) moeten staan om te voorkomen dat de bus voorbij rijdt?
  5. Het zorgen voor vervangend vervoer met een toltunnel zorgt voor extra kosten voor reizigers. Zijn er mogelijkheden om die kosten op de vervoerder te verhalen? Zo ja, wat zijn hiervoor dan de richtlijnen?
  6. Op welke wijze denkt het college situaties als hier voornoemd te verhelpen?

Antwoorden op Statenvragen ‘Busverbindingen Zeeuws-Vlaanderen’ (29-10-2014)