Door Ralph van Hertum op 30 oktober 2015

“Blijf dicht bij de sociaal-democratische waarden”

Ralph van Hertum interviewde Ingrid Wojtal.

Kan je je even voorstellen?
Ingrid Wojtal. Voor de PvdA Terneuzen ben ik raadslid en fractiesecretaris. In het dagelijkse leven ben ik trainer medezeggenschap in de zorg en voorzitter van het steunpunt en de rouwzorg.

Wat vind je interessant aan de politiek?
Je mag een stem hebben in de belangrijke onderwerpen. Het allerleukste is het contact met de achterban, hen vertegenwoordigen.Ik vind het leuk met mensen te praten over wat hun bezig houdt en dat hoeven niet alleen politieke onderwerpen te zijn. Daarom zou ik graag een spreekuur opzetten, waar bepaalde problemen, ideeën en knelpunten neergelegd kunnen worden.

Waarom ben je lid van de PvdA?
De sociaal democratische waarden van de PvdA staan dicht bij mij. Ik sta achter waar de PvdA voor staat en naar streeft, en dat is opkomen voor degenen die het nodig hebben en ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving.

Volg je de lokale politiek?
Ja, volop. Als raadslid richt ik me op de commissie samenleving. Die commissie ligt dicht bij mij. Lokaal proberen we het beste voor onze achterban te bereiken. Er verandert tenslotte heel wat in het sociaal domein en dat raakt iedereen.

Wat weet je van de provinciale politiek?
Veel, door het bijwonen van vergaderingen spreekt de provinciale politiek me steeds meer aan. We kunnen onderwerpen aanbrengen. We nemen elkaars mening hierin mee. Dat is mooi.

Heb je nog een boodschap voor de PvdA?
Blijf dicht bij de eigen waarden. De sociaal-democratische waarden. De PvdA moet niet te veel van zijn waarden inleveren. Het gaat om het opkomen voor de mensen die het nodig hebben.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum