28 september 2017

Bijeenkomst ‘Op de toekomst’

Zoals eerder vermeld organiseert de PvdA Zeeland aanstaande zaterdag ‘Op de toekomst’. Naar aanleiding van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is onder leiding van Paul Depla het rapport ‘Op de toekomst’ geschreven. Via deze link kunt u het volledige rapport vinden. Er is ook een samenvatting. Het gewestelijk bestuur nodigt u van harte uit om op aanstaande zaterdagochtend 30 september 2017 over de analyses en aanbevelingen in dit rapport van gedachten te wisselen en een vertaalslag te maken naar het Zeeuwse. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar wat ons als eerste te doen staat: de – campagne van de- gemeenteraadsverkiezingen.

Het programma bestaat uit twee delen:

  • Een dialoog onder leiding van Pim van Kampen met maatschappelijke organisaties met als centrale vraag wat en hoe kan de PvdA betekenis hebben voor – de doelen van – deze maatschappelijke organisaties?
  • Na de pauze volgt een aantal presentaties van onze fracties over hoe zij invulling geven aan ‘bestaanszekerheid’ in hun nieuwe verkiezingsprogramma en de campagne. Bij Depla gaat dat dan over bestaanszekerheid van wek en inkomen tot milieu, en over de brede waaier aan groepen die we als brede volkspartij aan ons willen binden. Joyce Vermue leidt de discussie.

Ons Tweede Kamerlid Attje Kuiken zal ook haar reflectie geven op de analyse van Depla. Ook zal zij bijpraten over ‘Haagse actualiteiten’. De bijeenkomst is van 09:30 tot uiterlijk 12:00 uur in buurthuis ‘De Pit’ aan de Appelstraat 2-A in Goes. U kunt zich hier aanmelden, of u stuurt een mail naar het gewest via deze link: Gewest Zeeland