Door Anton van Haperen op 20 november 2016

Bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

Kustbebouwing is een actueel thema. Er is een landelijk Kustpact dat bij de ‘achterbannen’ ligt en er is in Zeeland een Kustvisie in de maak. Provincie, kustgemeenten, waterschap, recreatiesector en natuurbewegingen zijn met elkaar in gesprek over die Zeeuwse Kustvisie. Petities op internet en papier waarmee zorgen worden geuit over de bebouwing langs de kust zijn en worden ondertussen door vele Zeeuwen getekend. Veelvuldig klinkt daarnaast de vraag: “Waar kan ik mijn mening kwijt?” De PvdA wil zich als schakel tussen inwoners en bestuur laten voeden met de meningen en standpunten van de Zeeuwen over bebouwing van de Zeeuwse kust.

Op dinsdag 6 december 2016 organiseert de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’. De bijeenkomst is in De Couburg aan de Duinstraat 4-A te Koudekerke en begint om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Aan deze bijeenkomst nemen verschillende actiegroepen, ondernemers, dorps- en wijkraden en belangenorganisaties deel. Peter Meijs en Wouter van Zandbrink zijn uw gastheren voor deze avond over kustbebouwing.

Om organisatorische redenen verzoeken wij u vriendelijk om uzelf via walcherenpvda@zeelandnet.nl aan te melden. Wij hopen u 6 december te mogen begroeten!

uitnodiging-bijeenkomst-kustbebouwing-zeeland-06-12-2016

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen