Door Ralph van Hertum op 16 augustus 2015

“Bij de PvdA ontmoet je veel geweldige mensen”

Ralph van Hertum interviewde Bob van Schuylenburch.

Kan je je even voorstellen?
Bob van Schuylenburch. Ik werk bij het Ostrea Lyceum als docent maatschappijleer en drama. Verder ben ik afdelingsvoorzitter van de PvdA in Middelburg. Voor de Algemene Onderwijsvakbond ben ik consulent en ga ik bij de scholen langs. Verder is toneelspelen mijn uitlaatklep en hobby.

Wat vind je interessant aan de politiek?
Alles is politiek. Het mooie van politiek is dat mensen keuzes maken met de kennis van dat moment. Iedereen die keuzes maakt heeft op zijn/ haar manier het beste voor met de mens en maatschappij. Alleen iedereen maakt andere afwegingen, waardoor nieuwe keuzemogelijkheden ontstaan. Politiek is voortdurend vernieuwing. Hoe pas je als politieke partij nieuwe situaties in de bestaande partij-ideologie? Politiek gaat over kleine en grote dingen. Alles is erop gebaseerd om de huidige situatie te verbeteren.

Waarom ben je lid van de PvdA?
Ik ben sowieso politiek geïnteresseerd. Zelf heb ik altijd kansen gekregen. Het is fijn om in een samenleving te wonen, waarin mensen hun best doen om je niet te laten vallen. De PvdA is de partij die streeft naar verheffing, vanuit het principe dat iedereen gelijk is. Iedereen verdient gelijke kansen en een sociaal vangnet. Tegelijkertijd mogen mensen hun eigen keuzes maken. Dat zie je in de zorg. Eindelijk mag mijn oma zelf bepalen wat en hoe. De PvdA steekt zijn nek uit. Pas over tien jaar worden de PvdA-besluiten gewaardeerd. Bovendien heeft de PvdA politici die met passie politiek bedrijven. PvdA’ers staan midden in de samenleving. Sinds ik lid ben van de PvdA heb ik veel geweldige mensen ontmoet. In een democratische samenleving is het goed om lid te zijn van een politieke partij.

Volg je de lokale politiek?
Ja. Heel intensief. Ik volg de Middelburgse politiek. Het is belangrijkste dat we ons in Middelburg blijven zorgen maken om mensen die het moeilijk hebben. Ik woon in een actieve gemeente, die graag werkt aan een sociale samenleving. De aankomende gemeentelijke bezuinigingen gaan pijn doen. Wij moeten eraan denken welk effect de bezuinigingen hebben en op wie. Welke eigen verantwoordelijkheid kunnen we vragen aan mensen en instellingen? Uiteindelijk gaat het in de lokale politiek om samenwerking. Onze wethouder Saskia Szarafinski en onze fractie werken hard aan een sterker en socialer Middelburg.

Wat weet je van de provinciale politiek?
Dat het een ondergewaardeerd politiek instituut is en dat is zonde. De provinciale politiek ontwerpt een blauwdruk van Zeeland. In de Provinciale Staten zijn enthousiaste, betrokken politici nodig die Zeeland toekomstbestendig kunnen maken. Zeeland kan je als groot stedelijk gebied besturen, met alle mooie onderdelen en uitdagingen daarvan. Het gaat om het versterken van alle goede Zeeuwse punten, zoals natuur, werk en cultuur. Zeeland heeft een sociaal bestuur nodig. In Zeeland gaat het om iedereen binnenboord houden en een toekomst geven. Het hoort fijn te zijn in Zeeland te wonen en te werken.

Heb je nog een boodschap voor de PvdA?
Ja, ik heb een boodschap voor de PvdA’ers. Wij allen zijn de PvdA. Wij werken samen aan een sociaal Nederland. Het maakt niet uit of je in Brussel voor de PvdA werkt of op de markt rozen uitdeelt. De kracht van de PvdA is dat de leden op alle niveaus bezig zijn met een sociale samenleving. We zullen ons altijd blijven inzetten voor kansen, verheffing, menswaardigheid en een sociaal vangnet. De rapporten Van Waarde, Van Waarde Lokaal en De Bakens Verzetten geven aan waar wij voor staan en gaan. Wij willen samenwerken aan een sterker, socialer en duurzamer Nederland. De PvdA is de hardst werkende, meest kritische en gezelligste partij van Nederland.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum