Door Ralph van Hertum op 21 mei 2016

Bezoek Kenniswerf Zeeland

De PvdA was vrijdag 20 mei 2016 present bij het Statenbezoek aan de Kenniswerf van Zeeland. De Statenleden werden rondgeleid bij HZ, Scalda en Dok 41. Drie thema’s stonden centraal: werkgelegenheid, de provinciebrede functie van de Kenniswerf en de onderlinge samenwerking. De onderlinge samenwerking bestaat uit een soort ecosysteem. In dat systeem werken onder anderen HZ, Scalda en Dok 41 samen. De organisaties zorgen voor begeleiding, kennis, financiën en de locaties.

De HZ combineert onderwijs, onderzoek en kennis om ondernemers te helpen met problemen die spelen in hun bedrijf. De zogenoemde smart service boulevard houdt in dat de ondernemers samen met de Kenniswerf een probleem gaan oplossen.

De provincie stelt geld ter beschikking voor de Kenniswerf, omdat Talentvolle jongeren kansen krijgen om nuttige praktijkervaring op te doen. De Kenniswerf is gericht opleiding en werkgelegenheid. De PvdA is blij met de Kenniswerf en hoopt dat de Kenniswerf nog lang goed werk mag blijven doen.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum