Door Ralph van Hertum op 15 april 2016

Betere aansluiting bus Terneuzen-Gent

Vandaag staat de PvdA-fractie hier vanwege het grensoverschrijdende busvervoer tussen Zeeland en Vlaanderen. De PvdA is tevreden met de busverbinding tussen Breskens en Brugge, tussen Hulst, Antwerpen en Breda, en de weekeinde lijn 50 tussen Middelburg en Gent. De PvdA is verheugd dat extra geld naar lijn 50 zal gaan.

Wel hebben we van inwoners van Zeeland, zoals studenten en forenzen, vernomen dat de overstap bij de doordeweekse busverbinding tussen Gent en Terneuzen soms te krap is. De Belgische buslijn 55 rijdt vanuit Gent naar Zelzate. Buspassagiers krijgen slechts twee minuten om overstappen op de Nederlandse lijn 6 van Zelzate naar Terneuzen. Doorgaans zijn die twee minuten net wel of net niet genoeg voor de passagiers.

De PvdA vindt het belangrijk om inwoners van Zeeland aan het woord te laten. Een van hen vertelde ons dit: “Na talrijke keren mijn aansluitingen tussen de grensbussen (overstap tussen lijn 6 van Connexxion en 55 van De Lijn – naar Gent – bij de halte ‘Klein Rusland’ in Zelzate) te hebben gemist, voel ik mij verplicht hierbij te melden dat wij, als reizigers en pendelaars, het heel moeilijk hebben om te pendelen tussen deze twee locaties. Hierdoor zijn de meesten van ons toch gedwongen om met eigen vervoermiddelen (wat uiteraard niet altijd gemakkelijk is) naar Terneuzen of Gent te reizen.”

Verder krijgen we de volgende boodschap mee: “De huidige aansluitingen geven ons net niet genoeg tijd om over te stappen, daar 1-2 minuten duidelijk niet genoeg zijn. Hierdoor moeten we verplicht op een volgende bus te wachten, wat uiteraard tot grote frustratie en tijdverlies leidt.”

We kunnen zo nog meer citaten opvoeren. Ons punt is helder. We willen graag dat de communicatie tussen de Belgische lijnbussen en de Nederlandse buslijnen wordt verbeterd. Op die manier kunnen de buschauffeurs elkaar bij kleine vertraging waarschuwen, zodat de buschauffeurs rekening kunnen houden met de overstappende reizigers. Daarom dienen we de onderstaande motie in.

Statenlid Ralph van Hertum

50PLUS, Partij voor Zeeland, SP, GroenLinks, D’66 en Zeeland Lokaal dienden de motie mede in. Gedeputeerde Harry van der Maas heeft een toezegging gedaan de oproep in de motie uit te voeren.


Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016

Constaterende dat:

* Er drie busverbindingen van Zeeuws-Vlaanderen naar Vlaanderen lopen.

* De eerste buslijn van Breskens naar Brugge gaat. De tweede buslijn van Hulst, via Antwerpen, naar Breda gaat. De derde buslijn van Terneuzen naar Zelzate Klein-Rusland gaat en een overstap nodig is om Gent te bereiken, uitgezonderd in het weekeinde waar lijn 50 tussen Terneuzen en Gent rijdt.

*  Dagelijks vele studenten, toeristen en forenzen gebruik maken van de busverbindingen.

* De aansluiting tussen de Zeeuwse lijn 6 (Zelzate-Terneuzen) ende Belgische lijn 55 (Gent-Zelzate) op papier passend is, maar in de praktijk blijkt dat busreizigers hun aansluiting vanuit Gent naar Terneuzen vaak net mislopen.

Zijn van mening dat:

* Goed en aansluitend busvervoer tussen Gent en Terneuzen belangrijk is voor toeristen, forenzen en scholieren.

* De busverbindingen tussen Gent en Terneuzen beter op elkaar afgesteld kunnen worden door middel van betere communicatie tussen Connexxion en De Lijn.

Roepen Gedeputeerde Staten op om:

* Zich in te spannen dat Connexxion en De Lijn met elkaar communiceren over vertraagde bussen en, indien de vertraging slechts een paar minuten bedraagt, te wachten op de overstappende passagiers.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum