Door Ralph van Hertum op 26 mei 2015

Behoud Zeeuwse werkgelegenheid bij Delta

De PvdA-fractie verlangt dat Gedeputeerde Staten zich inspannen om de werkgelegenheid bij Delta N.V. zoveel mogelijk op peil te houden. Fractievoorzitter Annebeth Evertz verwoordde namens de PvdA dat behoud van de werkgelegenheid het belangrijkste punt is voor de provincie Zeeland. Delta N.V. staat op het programma van de Statenvergadering vanwege de aandeelhoudersstrategie.

Zowel de provincie Zeeland de Zeeuwse en gemeenten zijn aandeelhouders van Delta N.V. Deze aandeelhouders zitten samen om de koers van het bedrijf te bepalen voor de komende periode. De PvdA realiseert zich dat de situatie rondom Delta N.V. ernstig is en de komende jaren zal blijven. Daarom strijdt de fractie voor het behoud van de Zeeuwse banen bij Delta.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum