Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland

Door Ralph van Hertum op 2 maart 2018

De PvdA-fractie heeft drie zorgpunten bij het Statenvoorstel Beheerkader infrastructuur provincie Zeeland. Als eerste is het stuk technocratisch en sectoraal. We verwachten van anderen dat ze samenwerken. We verwachten van anderen dat ze de samenhang zien. We verwachten van anderen dat ze integraal werken. Dat mist onze fractie. Een voorbeeld is de uitwerking op recreatie en natuur. We zouden meer naar de verbinding tussen verschillende sectoren moeten zoeken. Hoe kan assetmanagement recreatie en natuur versterken? We zijn benieuwd hoe de gedeputeerde hier tegenaan kijkt. Is hij het met ons eens dat meer integraal moet worden gewerkt?

Het valt op dat vrijwel alle kosten onder basis zijn geplaatst, terwijl voorheen het aandeel beleid veel groter was. Door alle kosten op één hoop, in de basis, te plaatsen, kunnen wij moeilijk kosten uit de basis schrappen. Want natuurlijk zijn ook wij voor verkeersveiligheid. Voor ons is het nut en de noodzaak van een bedrag van € 114,1 miljoen naar de Zeeuwse wegen van groot belang. Gedeputeerde Staten verzekeren ons, naar aanleiding van de vragen bij de commissievergadering, dat de investeringen in de Zeeuwse infrastructuur noodzakelijk zijn. Het zorgpunt gaat over het tekort van € 12,8 miljoen. Hoe denken Gedeputeerde Staten dat tekort afdekken?

Het derde en laatste discussiepunt gaat over het duurzaam beheren van de bermen langs de provinciale wegen. In 2014 is deze post geschrapt, maar is deze niet voor niks terug gekomen: in het kader van de zero-based begroting hebben we besloten dat duurzaam beheer van cruciale waarde is. Er is een breed scala van argumenten te leveren waarom het duurzaam beheren van de bermen noodzaak is. De belangrijkste is wel dat de provincie een bijdrage levert aan het natuurnetwerk buiten de natuurgebieden. Dat sluit goed aan bij het bestaande programma voor het agrarische natuurbeheer. Wij pleiten om deze reden voor het opnemen van het duurzaam beheren van de berm bij de basis. Dit is een voorbeeld wat wij bedoelen met integraal werken. Hoe kijken Gedeputeerde Staten aan tegen de nut en de noodzaak van het duurzaam bermbeheer? Zijn Gedeputeerde Staten het met ons eens dat een bezuiniging op het bermbeheer grote negatieve gevolgen met zich meebrengt?

Gisterenavond ging mijn wedstrijd verloren. Laten we zorgen dat het onkruid in de bermen van de provinciale wegen niet wint, doordat we duurzaam bermbeheer in de basis van het assetmanagement plaatsen.

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum