19 augustus 2015

Annebeth Evertz stopt als Statenlid

PvdA Zeeland maakt bekend dat de voorzitter van haar Statenfractie Annebeth Evertz haar lidmaatschap van Provinciale Staten van Zeeland met ingang van 25 september 2015 neerlegt om redenen van persoonlijke aard. Het bestuur van PvdA Zeeland, de leden van de Statenfractie en de gedeputeerde hebben begrip voor haar besluit.

Bestuur, fractie en gedeputeerde hebben grote waardering voor de wijze waarop Annebeth Evertz gedurende bijna negen jaar invulling heeft gegeven aan het Statenlidmaatschap en het fractievoorzitterschap. Mede dankzij haar niet-aflatende inzet zijn de coalitieonderhandelingen zowel in de vorige periode als in de huidige periode succesvol afgesloten voor de PvdA. Mede dankzij haar staat de sociaaldemocratie in Zeeland op de kaart. Wij zijn haar daarvoor zeer erkentelijk.

Na het zomerreces komt de fractie op 1 september aanstaande bijeen en daarna wordt bekendgemaakt wie de nieuwe fractievoorzitter wordt.

Met haar goedvinden treft u de brief die Annebeth aan de PvdA leden heeft gezonden omtrent haar besluit in de bijlage hieronder aan.

Het gewestelijk bestuur,

Aty Harwijne (voorzitter)

Schrijven aan de leden van Annebeth Evertz (19-08-2015)