Analyse en toelichting ‘Waterschapsspiegel 2018’

15 februari 2019

We willen als PvdA-waterschapsfractie wel stilstaan bij de analyse Waterschapsspiegel 2018. Voornamelijk de laatste pagina die ingaat op de tarieven. Nu op plaats 17 (van de 21) is niet om trots op de kunnen zijn. De toekomst ziet er nog slechter uit dan we vreesden. Door het op dit moment stabiliseren en in de toekomst dalen van het aantal inwoners gaan tariefstijgingen sterker doorwerken naar onze inwoners. Sommige waterschappen hebben het geluk dat het aantal inwoners stijgt en daarmee is de inpakt naar de tarieven minder. Ook de lagere levering van vuil water door bedrijven, moeten ook deze lasten weer worden verdeeld onder de inwoners van Zeeland. Een zeer slecht vooruitzicht!

Daarom hebben wij dan ook gevraagd naar een overzicht van de lastenbijdrage van toeristen. Met een grote periode van 300.000 toeristen op 380.000 inwoners. Onze inzet van een aantal maanden geleden kent helaas geen tot te weinig gehoor bij het dagelijks bestuur van Scheldestromen. Dit vinden wij zeer zielig, omdat een duidelijke kostenafweging tussen de inwoners en toeristen niet gemaakt wordt. Wij hebben zwaar geïnvesteerd in fietspaden en andere toeristische voorzieningen. De baten van toeristen moet omhoog om de kosten voor onze inwoners te verlagen. Dat is voor ons een hoofddoel en onbegrijpelijk dat het waterschap hier niet aan mee wil werken.

De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) levert mogelijkheden om de heffing meer op de werkelijke investeringen in te zetten. De gemeenten hebben het middel van de toeristenbelasting, maar ook wij willen inzetten om samen met de gemeenten over te schakelen naar een toeristenbelasting voor het waterschap. Hiermee kunnen de lasten van onze inwoners omlaag en dat is niet meer dan rechtvaardig. Hier liggen kansen! Voordat we het duurste waterschap van Nederland zijn is dit zeer gerechtvaardigd om te onderzoeken en stappen in deze richting te nemen. Wat wij voor de toeristen doen is zichtbaar en vraagt om een grotere bijdrage. Laat deze kans nu niet liggen.

Paul Weemaes