Door op 12 juli 2016

Amendement tegen overstijging WNT

De beloningen in de aan de overheid gerelateerde bedrijven en instellingen moeten volgens de Partij van de Arbeid Zeeland voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De PvdA-Statenfractie kaartte dit onderwerp vorig jaar al aan bij de behandeling van Jaarstukken Zeeland Seaports N.V.

Vrijdag 15 juli 2016 staat het ‘Statenvoorstel Beleidsnota verbonden partijen provincie Zeeland 2016’ op de agenda van de Statenvergadering. Daarin wordt op bladzijde 9 gesteld dat er uitzonderingen gemaakt moeten kunnen worden waardoor er meer dan de WNT uitbetaald kan worden. De PvdA-Statenfractie is het daar niet mee eens en zal daarom een amendement indienen dat deze passages uit het voorstel haalt.

Statenlid Bayram Erbisim

Amendement ‘Beleidsnota verbonden partijen’ (15-07-2016)