Door op 28 februari 2014

Afname afvaarten fietsvoetveer?

Kikke TV, een regionale TV-zender van West Zeeuws-Vlaanderen berichtte over het verlagen van het aantal afvaarten voor 2014. Dit aantal is verlaagd van 16.000 naar 11.000 vaarten.

Naar aanleiding van deze uitzending hebben de PvdA-Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:

  1. Is het juist dat het aantal afvaarten voor 2014 verlaagd is van 16.000 naar 11.000 afvaarten?
  2. Indien deze berichtgeving juist is, wat is dan de reden van deze verlaging?
  3. In het beleidsplan Nieuwe Lijnen schrijft u dat het fietsvoetveer zwaar verankerd ligt in de samenleving en dat er medio 2014 een toekomstvisie komt. Wanneer kunnen wij deze ter behandeling tegemoet zien?
  4. Kunt u ook meedelen, indien het aantal afvaarten verminderd wordt, wat de sociaaleconomische effecten zijn voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen? Welke gevolgen heeft dit bijvoorbeeld op het toerisme?

Antwoorden op Statenvragen inzake fietsvoetveer (28-02-2014)