Door op 12 december 2014

Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports

De PvdA-fractie meent dat een actief aandeelhouderschap van groot belang is voor deelnemingen van de provincie Zeeland. Vooral om publieke belangen, zoals het behoud en het creëren van werkgelegenheid, goed te kunnen borgen. De PvdA-fractie kan zich vinden in de nu voorliggende aandeelhoudersstrategie van Zeeland Seaports, waar het actieve aandeelhouderschap van de provincie Zeeland vorm krijgt.

De Zeeuwse Havens zijn het derde havengebied van Nederland en liggen in de nabijheid van de Belgische havens Antwerpen, Gent en Zeebrugge. De Zeeuwse Havens liggen dus strategisch goed en daar valt veel uit te halen. Toch moeten de Zeeuwse havens in de ogen van de PvdA-fractie strategische allianties met andere havens, zoals Zeebrugge en Gent, aangaan om in de mondiale concurrentiestrijd tussen zeehavens overeind te blijven. Samenwerking met die andere havens ziet onze fractie dan ook als een belangrijke voorwaarde voor florerende Zeeuwse havens met veel werkgelegenheid. Daarbij meent de PvdA-fractie dat er een koppeling tussen de Zeeuwse kennis- en diensteneconomie en de Zeeuwse Havens aanwezig moet zijn.

De havens zijn geen aparte economische entiteit maar onderdeel van de Zeeuwse economie. Ontwikkelingen in de havens zal dus samen moeten gaan met de ontwikkelingen in het onderwijs en ook die Zeeuwse diensteneconomie kan gekoppeld worden aan de Zeeuwse havens. Denk bijvoorbeeld maar aan de betrokkenheid van juristen bij het sluiten van contracten tussen de havenbedrijven. We lezen dit terug in de aandeelhoudersstrategie, maar de PvdA-fractie hecht eraan dat Gedeputeerde Staten in relatie tot het actieve aandeelhouderschap bij Zeeland Seaports daar de nadruk op blijft leggen en daarop actief op blijft sturen.

De PvdA-fractie kan zich vinden in deze aandeelhoudersstrategie. Het is een gedegen strategie, waarop verder kan worden gebouwd en in beleid moet worden omgezet. De komende jaren is er dus veel werk aan de winkel zijn om voor Zeeland toekomstige florerende Havens met veel werkgelegenheid te behouden en te verkrijgen.

Fractievoorzitter Annebeth Evertz