Door op 13 februari 2015

Aandeelhoudersstrategie Westerscheldetunnel

Zoals bekend is de PvdA-fractie voorstander van een actief aandeelhouderschap om publieke belangen te kunnen realiseren en te borgen. Dit betekent dat publieke doelstellingen voorafgaand door de aandeelhouder geformuleerd moet worden, waarop de onderneming, in dit geval de NV Westerscheldetunnel, haar bedrijfsstrategie kan baseren.

In de aandeelhoudersstrategie worden die publieke doelstellingen goed benoemd. Mobiliteit & bereikbaarheid is een logische. Er behoort een zo hoog mogelijke beschikbaarheid tussen Goes en Terneuzen te zijn. Verkeersveiligheid heeft in de aandeelhoudersstrategie een zeer hoge prioriteit. Desondanks dat de Westerscheldetunnel één van de veiligste tunnels van Europa is, vindt onze fractie dat de verkeersveiligheid altijd een belangrijk punt van aandacht moet zijn. De tarieven waar een juiste balans moet worden gezocht tussen de financiële belangen van de N.V. Westerscheldetunnel en de gebruikers en de Westerscheldetunnel, die een dekking is voor nieuwe infrastructuur zoals de Sluiskiltunnel kan de PvdA-Statenfractie ook als twee publieke belangen beschouwen.

De PvdA-fractie hecht veel waarde aan risicobeheersing. Het gaat immers om behartiging van publieke belangen en daarmee kunnen geen onnodige financiële risico’s worden genomen. De PvdA-Statenfractie kan zich goed vinden in de risicoparagraaf van de aandeelhoudersstrategie. Zo moeten activiteiten altijd bijdragen aan de publieke belangen en investeringen passen binnen de kernactiviteiten van de N.V. Westerscheldetunnel.

Net als de meeste Zeeuwen ziet onze fractie het liefste dat de tunnel zo snel mogelijk tolvrij wordt, maar dat is geen gemakkelijke opgave en zal -realistische gezien – echt niet in een korte tijd gebeuren. Van belang is dan ook dat de tarieven verantwoord en voor de Zeeuwen zo laag mogelijk worden vastgesteld. De PvdA-Statenfractie is dan ook zeer kritisch op het verkopen van een gedeeltelijk belang in de Westerscheldetunnel aan derden, zoals investeringsmaatschappijen. De invloed op het tarievenbeleid houdt de PvdA graag in overheidshanden. Mocht in de toekomst zo’n voorstel tot een gedeeltelijke verkoop van de een belang in de Westerscheldetunnel richting Provinciale Staten komen dan zal de PvdA dit op een zeer kritische wijze beoordelen.

Zoals ik al eerder verwoordde vindt de PvdA-Statenfractie een de aandeelhoudersstrategie een zeer gedegen stuk en zal dit voorstel dan ook ondersteunen.

Statenlid Annebeth Evertz