Aandeelhoudersstrategie PZEM

Door Anita Pijpelink op 3 november 2017

We zullen er aan moeten geloven. Een in stukjes opgeknipt energiebedrijf waarvan wij als provincie aandeelhouder blijven van de romp van dat voormalige uit de kluiten gewassen energiebedrijf. Delta ging immers ook al over zoveel meer dan gas, water en licht alleen.

De voorliggende aandeelhoudersstrategie strookt met de lijn die de PvdA-fractie voor zich ziet bij een publiek aandeelhouderschap. Dat houdt in: geen aandeelhouderschap in een bedrijf met commerciële activiteiten, wel in een bedrijf dat een algemeen nut dient, zoals water, een bedrijf als Evides. Het zou onze fractie erg betreuren als de aandelen Evides niet ook in Zeeuwse overheidshanden zou blijven. We hopen dat dit zo blijft.

Vorige week was de provincie gastheer in Den Haag en kregen we de mogelijkheid om Zeeland onder de aandacht te brengen op het Binnenhof. Een betere week hadden we ons niet kunnen wensen met de komst van allerlei nieuwe bewindslieden en nieuwe Kamerleden. In gesprek met een aantal Kamerleden ontdekte ik en met mij meerdere mensen in deze zaal dat lang niet alle Kamerleden bekend zijn met de issues rondom de kerncentrale en welke molensteen om de nek van de Zeeuwse samenleving deze centrale is. Ik neem ze dat nu nog niet kwalijk. Maar toch, laten we het niet van het toeval afhangen. Onze fractie stelt voor om proactief te zijn en de Tweede Kamerleden uit te nodigen op werkbezoek te komen naar Zeeland.

Om die woorden kracht bij te zetten dienen we dan ook een motie in om de vaste Tweede Kamercommissie Economie naar Zeeland uit te nodigen om de leden van de commissie te laten zien en te laten ervaren wat het betekent als de kerncentrale tot de geplande sluiting in 2033 onder de te verwachten lage energieprijzen en de tolling-contracten volledig op conto van de Zeeuwen komt. Laten we het maar beeldend maken voor de decisionmakers in Den Haag.

Motie Werkbezoek (03-11-2017)

Deze motie is unaniem aangenomen door Provinciale Staten.

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink