Door Ralph van Hertum op 24 april 2016

Campus Zeeland

De kaderstelling van het voorstel om de kadernota voor Campus Zeeland is in de Statencommissie Economie behandeld. Een belangrijk onderwerp, want onderwijs is het begin van de drie voors. Vooruitgang, voorzieningen en voorspoed. Wij, als PvdA-fractie, zien het belang van Campus Zeeland in. Wij zijn enthousiast over deze plannen. Onderwijs is namelijk een kostbaar goed. Het geeft mensen de kans om te leren, te groeien en boven zichzelf uit te stijgen. Op drie onderwerpen hebben we vragen.

Werkgelegenheid. De PvdA staat voor werkgelegenheid. Hoeveel directe werkgelegenheid brengen deze plannen naar Zeeland? Hoeveel indirecte werkgelegenheid brengen deze plannen naar Zeeland? Kan de gedeputeerde iets vertellen over het zogenaamde multipliereffect, dat een provinciale investering leidt tot meer investeringen en daarna nog meer investeringen. Voorziet de gedeputeerde zo’n multipliereffect bij Campus Zeeland?

Samenwerking. We zien dat veel partijen bereid zijn om bij te bijdragen. Dat doet ons goed. Is het mogelijk dat nog meer partijen zich gaan aansluiten bij dit project. Lopen bijvoorbeeld contact met de gemeenten Terneuzen en Goes? De provincie is bereid om nu anderhalf miljoen euro te investeren. Wil de Nederlandse overheid bijdragen, wil de Europese Unie bijdragen aan dit project?

Leefbaarheid. Campus Zeeland zal jongeren naar Zeeland gaan halen. Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat jongeren na hun afstuderen in Zeeland blijven? Wij zien bijvoorbeeld dat in Zeeuws-Vlaanderen grote vraag is naar technisch personeel. Onze oproep: houd ook rekening met wat de afgestudeerde studenten na hun studie in Zeeland kunnen doen. Zorg dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

Concluderend, Campus Zeeland staat voor de drie voors. Vooruitgang, voorzieningen en voorspoed. Wij hopen dat het onderzoek naar Campus Zeeland snel van start zal gaan.

Statenlid Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum