Barbara Oomen

“Gelijke rechten. Of je nou in Zeeland woont of in Amsterdam. Wat je achtergrond of afkomst ook is. Daar wil ik mij sterk voor maken” geeft Barbara Oomen als reden om de politiek in te willen. Zij werkt nu als hoogleraar mensenrechten, was dean van het University College Roosevelt en zet zich al jaren in voor zaken als vrouwenrechten, inclusie, het onderwijs en meer zichtbaarheid van Zeeland. Zij is door het gewest Zeeland voorgedragen als voorkeurskandidaat voor de Tweede Kamer. Een landelijke commissie bepaalt eind november of zij op de lijst komt. In januari 2021 is de lijst definitief en in maart 2021 vinden de verkiezingen plaats.

Hartjeleraar
Zeker zijn van goed onderwijs. Voor iedereen. Als docent in hart en nieren staat Barbara helemaal achter dit PvdA-ideaal. In oktober 2020, de onderwijsmaand, deelde zij dan ook een #hartjeleraar uit aan leerkrachten in heel Zeeland. Zoals bijvoorbeeld aan Jochum de Kort, die op praktijkschool Het Bolwerk de kassamedewerkers, verzorgenden en onderhoudsmonteurs van de toekomst opleidt.

Bijeenkomsten

 • Op 21 augustus 2020 interviewde Barbara de PvdA Minister van Staat Herman Tjeenk Willink over ‘Groter denken, kleiner doen’.
 • Samen met PvdA-collega’s als Eddy Heerschop en Marion Lippens organiseert Barbara drie bijeenkomsten over de Green New Deal in Zeeland. De eerste bijeenkomst was op 28 augustus 2020 op Loverendale. De tweede vond online plaats 10 oktober 2020 met biodiversiteit als thema. Een impressie van de bijeenkomsten is te vinden in de speciale LinkedIn-groep.
 • Ter gelegenheid van de Amerikaanse verkiezingen organiseert Barbara, samen met Ralph van Hertum, een Zeeuwse ‘election night’. Meer informatie staat hier.

Opiniestukken en aandacht voor

 • Het juristenblad Mr. van de Week besteedde aandacht aan Barbara’s plannen.
 • Samen met collega’s schreef zij in NRC Handelsblad een stuk over toegang tot het recht.
 • In de PZC schreef zij een stuk over de tolvrije Westerscheldetunnel.
 • In de Volkskrant publiceerde zij samen met Arno Witkam en Marijn Dieleman over de financiële posities van plattelandsgemeenten.
 • Portret ‘Zeeland brult niet hard genoeg’ over Barbara in de PZC.

Vlogs
In de zomer van 2020, in aanloop naar de kandidaatstelling, verdiepte Barbara zich in Zeeuwse thema’s en maakte daarover iedere week de vlog ‘Zeker in Zeeland’. Daarover organiseerde zij dan vaak weer een discussie.

 1. Inleiding

 2. Zeker zijn van… geen racisme

 3. Zeker zijn van… een tolvrije tunnel

 4. Zeker zijn van… goede voorzieningen

 5. Zeker zijn van… een jong Zeeland

 6. Zeker zijn van… inclusie

 7. Zeker zijn van… biodiversiteit

 8. Zeker zijn van… gezonde gemeentefinanciën

 9. Zeker zijn van… goed onderwijs

 10. Zeker zijn van… gelijke behandeling

 11. De seizoensfinale van ‘Zeker zijn van…’

Oktober stond volledig in het teken van onderwijs. In Zeeland sprak Barbara die maand met onderwijzers/docenten bij diverse onderwijsinstellingen.