15 januari 2015, om 19:30, Pontes Oranjeweg Goes | Pontes Oranjeweg Goes

Zelandusdebat ‘Samenwerking en opschaling in het onderwijs’

In januari en februari 2015 worden een drietal Zelandusdebatten rond het thema ‘Krimp is een bredere maatschappelijke verandering’ georganiseerd. In deze debatten worden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde.

Onderwijsdebat
Op donderdag 15 januari 2015 wordt van 19:30 uur tot uiterlijk 21:30 uur het (9de) Zelandusdebat over zowel basis- en voortgezet- als beroeps- en universitair onderwijs georganiseerd onder de titel ‘Samenwerking en opschaling in het onderwijs’. Een Zelandusdebat voor en met leerlingen, studenten, ouders, verzorgers, docenten, schoolbestuurders en politici.

Moderator
De moderator van het debat is de heer Jan Ennik, directeur Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). Het debat vindt plaats in het gebouw van de Pontes Scholengroep aan de Oranjeweg 90 te Goes.

Deelnemers
Medewerking aan het debat is toegezegd door Hendrik-Jan van Arenthals (RvB Mondia Scholengroep), Jo-Annes de Bat (wethouder Goes), Cees Corstanje (directeur-bestuurder Archipel Scholen), Emile Eshuis (projectleider RPCZ), Theo Hut (CvB Stichting Respont), Peter de Jong (CvB Onderwijsgroep Perspecto), Pim van Kampen (voorzitter Nobego), Gerard Langeraert (voorzitter van de CPOZ), Cees Liefting (wethouder Terneuzen), Anita Pijpelink (teamleider bovenbouw VWO CSW), Ben de Reu (gedeputeerde Zeeland) en Klaas Terlage (CvB Pontes Scholengroep).

Omschrijving debat
De ontgroening in Zeeland zet versterkt door. Het aantal leerlingen en daarmee het draagvlak voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs neemt af. Een goed doordachte schaalsprong is nodig die kwaliteit en bereikbaarheid optimaliseert. Aandachtspunten zijn onder andere bestuurlijke samenwerking, onderwijs & leefbaarheid en identiteit. Jongeren trekken naar de steden omdat daar voor hen opleidingen zijn en baanperspectief. Een groot aantal jongeren verlaat de provincie om elders te studeren en komt niet meer terug. Meer mogelijkheden voor hogere opleidingen in Zeeland kan de stedelijke aantrekkelijkheid (vestigingsklimaat) bevorderen.

Aanmelden
Graag nodigen wij iedereen, die zich betrokken en verantwoordelijk voelt bij het onderwijs, uit aan dit debat deel te nemen. Uw inbreng in het debat kan van groot belang zijn. Om organisatorische redenen verzoeken wij u vooraf aan te melden
via zelandus@zeelandnet.nl.

Uitnodiging Zelandusdebat over krimp & onderwijs (15-01-2015)

Zeelandusdebatten