22 mei 2014, Alle Zeeuwse gemeenten | Alle Zeeuwse gemeenten

Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. In Nederland wordt de eerstvolgende verkiezing voor het Europees Parlement gehouden op 22 mei 2014.

Stembureaus
De stembureaus zijn geopend  van ’s ochtends 07:30 tot ’s avonds 21:00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen eerder open gaan. Alle stembureaus sluiten altijd uiterlijk om 21:00 uur. Zoveel mogelijk stembureaus, in ieder geval 25% van het aantal stembureaus, dienen qua ligging en inrichting geschikt te zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking.

Stemmen
Kiesgerechtigden  krijgen –  uiterlijk veertien dagen voor de verkiezing –  op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kan in elk stembureau binnen de gemeente gestemd worden. Met een kiezerspas kan een kiesgerechtigde in heel Nederland stemmen voor het Europees Parlement. Woont een Nederlandse kiezer in het buitenland en staat deze niet meer ingeschreven in de Nederlandse gemeentelijke basisadministratie, dan kan de kiezer vanuit het buitenland stemmen per brief. Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen, kunnen zich van 25 november 2013 tot en met 10 april 2014 registreren om te stemmen voor de Europese parlementsverkiezingen op 22 mei 2014.

Identificatieplicht
Kiezers die hun stem uitbrengen, dienen zich te identificeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Volmacht
Kiezers kunnen iemand anders machtigen om op de dag van stemming voor hen te stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Verkiezingsuitslag
Bij de eerstvolgende verkiezing voor het Europees Parlement in 2014 wordt op deze donderdagavond alleen de uitslag in ieder stemlokaal bekendgemaakt en niet meer het totaal per gemeente. Volgens de Europese Commissie moet worden gewacht tot alle lidstaten hebben gestemd om zo de verkiezingen in andere landen niet te beïnvloeden. De totaalcijfers kunnen daardoor voortaan pas worden doorgegeven na zondagavond, 22:00 uur: dan zijn alle stemlokalen in Europa gesloten. De officiële uitslag wordt een week na de verkiezing op vrijdag vastgesteld door de Kiesraad in een openbare zitting.