Symposium Zeeland 2030

9 juni 2018, van 09:30 tot 12:00, Arsenaaltheater Vlissingen | Arsenaaltheater Vlissingen

Wat:     Programma werkbijeenkomst PvdA Zeeland 9 juni Staten- en waterschapsverkiezingen 2019
Waar:   Arsenaaltheater, Arsenaalplein1, 4381 BL Vlissingen
Wie:     Leden PvdA Zeeland en genodigden van buiten
Tijd:     09.30-12.00 uur

Inleiding
Op 9 juni nodigt de PvdA Zeeland u uit voor een inspirerende bijeenkomst over Zeeland 2030. Doel van deze bijeenkomst is om bouwstenen te verzamelen voor het verkiezingsprogramma voor de Staten- en waterschapsverkiezing in 2019. Voor ons een manier om de goede dingen in het programma te zetten, voor u een gelegenheid om het verkiezingsprogramma te beïnvloeden in de richting die u belangrijk vindt. We starten met dromen over Zeeland in 2030 om daarna in te gaan op wat er de komende vier jaar nodig is aan actie. U als lid van de PvdA in Zeeland en anderen die betrokken zijn bij vernieuwingen en ontwikkelingen vragen we hier uw licht op te laten schijnen.

Programma
09.00 uur: Inloop.
09.30 uur: Welkom en korte toelichting op doel en werkwijze van deze ochtend.
09.35 uur: Socioloog Hans Andriaansens houdt een inleiding  over de nabije toekomst van Zeeland vanuit de perspectieven die deze ochtend aan de orde komen: economie, milieu en leefbaarheid.  Hans Adriaansens was onder andere hoogleraar in Tilburg, oprichter en eerste dean van de Roosevelt Academy in Middelburg en lid van de van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
10.05 uur: Dromen/durven/doen. De aanwezigen verdelen zich in drie groepen om verder te praten over één van de drie deelonderwerpen:
– Economie: werk en inkomen
– Milieu en omgeving
– Leefbaarheid
De inschrijving voor de deelonderwerpen vindt plaats tijdens de inloop. Met een gespreksleider en leden van de Statenfractie provinciale worden de volgende punten uitgewerkt. Dromen over Zeeland in 2030 en dromen delen: Breinstorm aan de hand van vragen en digitale hulpmiddelen over wat er de komende 5 jaar nodig is om richting de droom te groeien en we moeten doen om dat te bereiken. En vooral: hoe geeft dit alles inhoud aan PvdA idealen als bestaanszekerheid, goed werk en verheffing. Zonder smartphone kunt u prima aan de discussie deelnemen. Maar als u een smartphone heeft: neem hem in ieder geval mee.
10.30 uur: Pauze met koffie/thee.
10.45 uur: Vervolg dromen/durven/doen.
11.50 uur: Plenaire afsluiting en korte terugkoppeling.
12.10 uur: Einde programma. Informeel deel met een drankje en een broodje.

U kunt zich aanmelden via een e-mail naar hdleunk@zeelandnet.nl.