1 juni 2016, om 21:00, Tweede Kamergebouw | Tweede Kamergebouw

PvdA Onderwijsparlement

Locatie: Tweede Kamer, ingang Lange Poten 4. Aanvang: 19.30 uur, uiterlijk om 19.15 uur melden bij de ingang. Einde: 21.00 uur.

1. Opening en welkom De onderwijswoordvoerders Tanja Jadnanansing, Mohammed Mohandis, Joyce Vermue en Loes Ypma heten u van harte welkom.

2. Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs (60 minuten) Alle kinderen en jongeren verdienen de kans om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen. Het onderwijs speelt hierin een heel belangrijke rol. Toch zijn gelijke kansen niet vanzelfsprekend en ligt ongelijkheid op de loer. Tijdens de vorige bijeenkomst van het onderwijsparlement hebben we hierover al gesproken. Na het artikel van De Correspondent verscheen de ‘Staat van het onderwijs’ van de Onderwijsinspectie over ditzelfde onderwerp. Op 17 april verstuurden de onderwijswoordvoerders per e-mail de zondagbrief over dit onderwerp aan alle PvdA-leden en op 1 mei presenteerde Diederik Samsom het PvdA-plan voor ‘De Nieuwe School’, tegen de nieuwe tweedeling in het onderwijs. De komende tijd gaan we dit plan uitwerken en presenteren we in de Tweede Kamer een initiatiefnota. Hierover willen we graag met de deelnemers van het Onderwijsparlement in gesprek.

3. Afsluiting (15 minuten) We brengen de opbrengsten van de avond in kaart. De woordvoerders vertellen over hoe zij met het onderwerp verder gaan in de Tweede Kamer.

Na afloop is er kort de gelegenheid om met individuele woordvoerders na te praten over andere onderwijs gerelateerde onderwerpen die deelnemers onder de aandacht willen brengen.

Agenda PvdA Onderwijsparlement (01-06-2016)