15 januari 2016, om 18:00, Arsenaaltheater Vlissingen | Arsenaaltheater Vlissingen

Nieuwjaarsbijeenkomst

Om het nieuwe jaar goed te beginnen organiseren de Walcherse PvdA-afdelingen Middelburg, Veere en Vlissingen een Nieuwjaarsborrel. Iedereen is uitgenodigd op vrijdagavond 15 januari in het Arsenaaltheater te Vlissingen. Aan deze Nieuwjaarsborrel is een theatervoorstelling verbonden, genaamd “Kamp”. De inloop begint om 18.00 uur. De voorstelling begint om 19.00 uur en duurt tot circa 20.00 uur. Daarna begint de Walcherse Nieuwjaarsborrel.

Het toneelstuk “Kamp” gaat over leerlingen die keuzes moeten maken. 5 leerlingen zijn op schoolreis in Frankrijk. Tijdens hun afwezigheid komt in Nederland een nieuwe partij aan de macht. Alles verandert. Het provocerende YouTube filmpje dat ze maakten vormt nu een bedreiging voor de nieuwe machthebbers. Er wordt naar hen gezocht. Hun familie in Nederland loopt daardoor gevaar. Wat moeten ze doen? Teruggaan of blijven of vluchten? Welk effect heeft het plaatsen van een video op YouTube als je daardoor een gevaar wordt voor de samenleving?

In het toneelstuk komen in een reeks van sketches tal van actuele onderwerpen aan de orde. Choreografie: Maria Boonman. Tekst en regie: Bob van Schuylenburch. De toegang is gratis. Alle Zeeuwse leden en introducés zijn van harte welkom!