18 januari 2015, om 16:30, Utrecht | Utrecht

Landelijk congres plaats in DeFabrique te Utrecht

Op 17 en 18 januari vindt ons Congres plaats in DeFabrique in Utrecht.

Nog niet aangemeld?
Meld je aan voor zondag 18 januari 2015.

De Beschrijvingsbrief met daarin de congresvoorstellen, de amendementen en preadviezen en de moties kun je met deze link downloaden.

Zondag 18 januari 2015
10.30 uur: Heropening door presidium
Rapport en resolutie Politiek van Waarde
Moties (reguliere en actuele)
Toespraak Hans Spekman
Afscheid van Mariëtte Hamer en Frans Timmermans
Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer
Toespraak Marleen Barth
Aftrap Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen
Toespraak Diederik Samsom
16.30 uur: Sluiting met de Internationale
Naast het plenaire programma is er een uitgebreid wandelgangenprogramma met debatten, entertainment, muziek en meer.

Kinderopvang
Ook aan de kinderen wordt gedacht. Zoals elk congres bieden wij ook deze twee dagen kinderopvang aan. Naast het knutselen en tekenen zal er dit keer bij voldoende animo ook een theatergezelschap zijn om een voorstelling te spelen voor de kinderen.

Routebeschrijving
Per openbaar vervoer is DeFabrique het best te bereiken via station Maarssen. Bij station Maarssen zullen pendelbussen rijden die je naar de congreslocatie brengen. Na afloop van het congres word je ook weer naar het station gebracht. Een uitgebreide routebeschrijving vind je in de Beschrijvingsbrief of op de website van de locatie.