25 oktober 2014, om 09:30, Goes | Goes

Gewestelijke vergadering

Tijdens deze gewestelijke vergadering worden de verkiezingsprogramma’s van de PvdA Zeeland voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschap Scheldestromen vastgesteld.