28 juni 2014, om 09:30, Hotel 'Terminus' in Goes | Hotel 'Terminus' in Goes

Gewestelijke ledenvergadering

Op zaterdag 28 juni 2014 vindt in hotel ‘Terminus’ te Goes om 09:30 uur een gewestelijke ledenvergadering plaats. Op de agenda staan onder andere:

  • De benoeming van de commissies die het gewestelijk bestuur adviseren bij de samenstelling van de lijsten voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het waterschap.
  • Rapportages vanuit de Statenfractie en de waterschapsfractie.
  • Tweede Kamerlid Albert de Vries bericht over actuele ontwikkelingen in de Tweede Kamer.
  • Marleen Barth, voorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer, zal vertellen over het werk in de senaat.

De volledige agenda en de stukken worden in de loop van volgende weken verzonden.