Dag van de Arbeid

1 mei, van 15:15 tot 19:00, 'De Spinne' in Goes | 'De Spinne' in Goes

Hierbij nodigen wij u uit voor de traditionele 1 mei-viering van de Partij van de Arbeid in Zeeland. Deze viering zal dit jaar worden gehouden in Goes en wel in de wijk Goese Polder.

De viering bestaat uit twee gedeelten. In de tweede helft van de middag maken we onder leiding van Frits de Kaart een wandeling door de Goese Polder en zijn omgeving. Frits zal ons daarbij wat vertellen over de geschiedenis en de opbouw van de wijk en herinrichting van de daar aanwezige oude vuilstortplaats tot een speelplek en een groen gebied. Rond half vijf begint de 1 mei-bijeenkomst met enkele toespraken en een gezellig samenzijn. Dit wordt afgesloten met een kop soep en enkele broodjes waarna iedereen tussen zes en zeven uur weer zijns weegs kan gaan.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 15.15 uur: Verzamelen voor de wandeling door de Goese Polder op het parkeerterrein bij wijkcentrum De Spinne (Joseph Lunslaan 7, Goes).

15.30 – 16.30 uur: Wandeling door de Goese Polder.

16.30 – 17.00 uur: Inloop voor de 1 mei-bijenkomst in wijkcentrum De Spinne (adres zie hierboven).

17.00 – 17.45 uur: Een tweetal (korte) inleidingen met aansluitend vragen en discussie

  • de geschiedenis van de 1 mei-viering door Sjef van Wijnen (Vlissingen)
  • de groene kant van de sociaaldemocratie door Anton van Haperen (Koudekerke)

17.45 uur (en daarna): Zingen van De Internationale en vervolgens gezellig samenzijn.

Iedereen is van harte welkom. Het staat je daarbij vrij om alleen aan de wandeling of aan de bijeenkomst deel te nemen. In verband met de catering en de logistiek willen we wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Geef je jezelf daarom even op via pspvda@zeelandnet.nl als je van plan bent te komen.