Maarten Rossen

Hoofdingeland

Van der Swalmestraat 14
4381 TD Vlissingen

“Reformatorische dijken, liberale gemalen of sociaaldemocratische duinen bestaan niet. Over veiligheid zijn alle partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen het eens. Toch valt er zeker wat te kiezen!

De scheefgroei in de kostentoedelingsverordening is hard toegenomen. Huurders en huiseigenaren betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. De PvdA wil de verschillen in de waterschapsbelastingen opheffen.

De zuiverings- of verontreinigingsheffing voor woonruimten moet eerlijk verrekend worden. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald worden. Dit Neanderthalertellen is zo krom als een hoepel en daarom moet er een eerlijker systeem komen.

Zeeuwen betalen allemaal mee aan het waterschap en daarom zijn geborgde zetels voor boeren en bedrijven ongepast. Laat uw stem gelden en maak dat de inwoners van Zeeland meer te vertellen krijgen in hun waterschapsbestuur!”

Vragen over gebruik vervuilde grond Plan Perkpolder

door Maarten Rossen op 20 juli 2017

Het belangrijkste fundament van Plan Perkpolder lijkt vervuilde Belgische grond te zijn waarmee een deel van het terrein wordt opgehoogd en wat geld moet opleveren. De PvdA-fractie maakt zich zorgen, want wanneer het project om wat voor reden dan ook stagneert of zelfs volledig stopt ligt er een bult vervuilde Belgische grond op Zeeuws bodem

lees verder »

Burgerparticipatie?

door Maarten Rossen op 8 juni 2017

Woensdag 7 juni 2017 mocht ik deelnemen aan de eerste van drie bijeenkomsten onder de noemer ‘Raad in beraad’. Bijeenkomsten over bestuurlijke proeftuinen in Zeeland. Plaats van handeling was het stadskantoor van de gemeente Middelburg. Buiten stond een indrukwekkende rij stokpaarden geparkeerd. Handelen Aan de hand van een tweetal fictieve gevallen werden de nieren van

lees verder »

Met een (onzichtbare) beperking toch een mooie toekomst

door Maarten Rossen op 3 april 2017

Hier kunt u de inleiding lezen die Alex de Vos op zaterdag 1 april jongstleden heeft gehouden tijdens het Zelandusdebat ‘Is Zeeland te beperkt?’ dat werd gehouden in Sluiskil en het beknopte verslag van het hele debat. Inleiding debat VN-verdrag voor gehandicapten PvdA Zeeland Verslag Zelandusdebat ‘Is Zeeland te beperkt’ (01-04-2017)

lees verder »

BTW-compensatie voor waterschapswegen

door Maarten Rossen op 17 maart 2017

Binnen onze fractie leeft al vele jaren de wens om de investeringen en het uitbesteed onderhoud aan de wegen, die onder de hoede van ons waterschap zijn, via een weg onder te brengen bij het BTW-compensatiefonds of gewoon de betaalde BTW kunnen verrekenen. In heel ons land zijn de wegen in het buitengebied onder de

lees verder »

Vragen over baggeren Sloekreek

door Maarten Rossen op 3 januari 2017

In oktober 2016 is waterschap Scheldestromen begonnen met de baggerwerkzaamheden in de Sloekreek. Gebied rond de Sloekreek is aangemerkt als ‘agrarisch gebied met ecologische waarde’. Het is jammer te moeten constateren dat delfspecie in het aanpalende natuurgrasland is gedeponeerd (zie foto) terwijl voor het slib uit de grote kreek wel een apart speciedepot is ingericht.

lees verder »

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Maarten Rossen op 8 december 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

Waterschapsfractie pleit voor bouwstop langs Zeeuwse kust

door Maarten Rossen op 7 oktober 2016

De PvdA-fractie bekruipt, op basis van binnengekomen informatie, het gevoel dat er in navolging van de afkondiging van de stop op uitbreiding van varkensstallen en de daaropvolgende gigantische groei van (nieuwe) varkensstallen een soortgelijke ontwikkeling in gang is of wordt gezet ten aanzien van bebouwing langs de Zeeuwse kust. De PvdA-fractie pleit daarom voor een

lees verder »

Zeeuwse (Sesam)straten

door Maarten Rossen op 29 juni 2016

De Commissie Balkenende stelde onlangs dat Zeeland bij uitstek geschikt is als experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing. Het aantal reactionaire reflexen dat het eerste voorstel in die richting gaat opleveren zal, ons Zeeuwen kennende, groot zijn. Het blijft dan bij praten en dat zet geen zoden aan de dijk. Wanneer de theorie en de praktijk niet

lees verder »

Berenklauwen? Geen gif, maar schapen!

door Maarten Rossen op 27 juni 2016
Foto https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:GerardM

De bruine rat, de distel en de berenklauw zijn ieder jaar terugkerende onderwerpen in menig vergadering van het bestuur van waterschap Scheldestromen. Zowel dier als planten dienen volgens een grote meerderheid letterlijk en figuurlijk met wortel en tak te worden uitgeroeid. Hier alleen gif voor gebruiken is volgens de PvdA een achterhaalde, voor mens en

lees verder »

Viering Dag van de Arbeid 2016

door Maarten Rossen op 8 april 2016

Zondag 1 mei 2016 is het de Dag van de Arbeid! Het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit om deze dag naar goed sociaaldemocratisch gebruik gezamenlijk te vieren. De 1-mei-viering zal ’s middags plaatsvinden in de foyer van het Filmtheater Zierikzee (FiZi) aan het Kerkhof 3 in Zierikzee.

lees verder »