Bayram Erbisim

Penningmeester
Commissie Economie

Berliozhof 10
4536 EZ Terneuzen

“Ik ben Bayram Erbisim, gehuwd en vader van drie kinderen. Ik woon in Terneuzen en wil mijzelf inzetten voor de leefbaarheid, onderwijs en de economie van Zeeland. Zonder onderwijs geen werk! Waarom op de PvdA stemmen? We zijn geen eendagsvlieg met oneliners zonder inhoud. We houden van aanpakken en resultaat telt. 

Naast mijn werkzaamheden doe ik veel ombudswerk, zoals het invullen van belastingformulieren en alle andere vraagstukken die Zeeuwen hebben. Daarnaast ben ik ook wekelijks te vinden bij de voetbalclub van mijn kinderen. Daar maak ik dan ook graag tijd voor.

Ik ben een betrokken inwoner van onze mooie provincie en ik wil mij er sterk voor maken om Zeeland nog sterker en socialer te krijgen! We zullen strijden tegen alles wat onrechtmatig en oneerlijk is. Het maatschappelijk belang en leefbaarheid staan bovenaan.”

Schadevergoedingen voor renteswaps?

door Bayram Erbisim op 28 augustus 2017

De financiën van de provincie Zeeland staan onder druk. In de zoektocht naar geld wil de PvdA aandacht vragen voor het volgende. De door banken voorgespiegelde risico’s bij renteswaps waren onrealistisch. Veel bedrijven, maar ook overheden, zijn daardoor in financiële moeilijkheden geraakt. Deutsche Bank is de eerste bank die komt met schadevergoedingen voor renteswaps die

lees verder »

P x Q voor de Regionale Uitvoeringsdienst

door Bayram Erbisim op 10 februari 2017

Vandaag bespreken we de invoeringsnota van het besluit om P x Q in te voeren. De invoering leidt tot een uniform kwaliteitsniveau voor de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. Deze nota moet ertoe leiden dat de RUD haar taken nog efficiënter en beter kan uitvoeren. Er zijn spanningen

lees verder »

Laat de Onderwijs Autoriteit Zeeland terugkeren

door Bayram Erbisim op 9 januari 2017

De leerlingenaantallen in het basisonderwijs zijn op diverse plekken in Zeeland aan het dalen. Een gevolg daarvan zal een lagere instroom van leerlingen in het middelbaar onderwijs zijn. In verschillende regio’s zijn overleggen tussen middelbare scholen om tot samenwerking te komen vastgelopen. Recent nog in Zeeuws-Vlaanderen. De Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) heeft zich in Zeeuws-Vlaanderen

lees verder »

Statenvoorstel Risicomanagementbeleid

door Bayram Erbisim op 30 september 2016

De ondertitel bij het stuk risicomanagementbeleid is ‘Riskeer, beheers en realiseer meer’. Een veelzeggende (en misschien voor sommigen onder ons een onheilspellende titel) voor de term risicomanagement, een voor deze provincie inmiddels zeer beladen term. We hebben in dit huis de grote projecten grote projecten genoemd vanwege de maatschappelijke omvang en impact van het project,

lees verder »

Overstijging WNT tegen gaan

door Bayram Erbisim op 15 juli 2016

Voor ons ligt de beleidsnota verbonden partijen van de provincie Zeeland. Wij als PvdA-fractie kunnen in hoofdlijnen instemmen met deze nota. Het biedt de juiste kaders en afwegingen om met verschillende partijen in zee te gaan. Daarnaast is deze nota een goede uitwerking van een integraal benadering, hoe om te gaan met verbonden partijen binnen

lees verder »

Amendement tegen overstijging WNT

door Bayram Erbisim op 12 juli 2016

De beloningen in de aan de overheid gerelateerde bedrijven en instellingen moeten volgens de Partij van de Arbeid Zeeland voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De PvdA-Statenfractie kaartte dit onderwerp vorig jaar al aan bij de behandeling van Jaarstukken Zeeland Seaports N.V. Vrijdag 15 juli 2016 staat het ‘Statenvoorstel Beleidsnota verbonden

lees verder »

Garantstelling Planbureau & Bibliotheek van Zeeland

door Bayram Erbisim op 8 juli 2016

Als PvdA staan wij positief tegenover de garantstelling voor de ZB Planbureau & Bibliotheek van Zeeland en steunen daarom het voorstel. We zijn blij met de uitgebreide feitenrelaas wat later is toegezonden en toegevoegd aan het Statenvoorstel. Het feitenrelaas geeft zonder meer aan hoe ingewikkeld en delicaat deze kwestie is. Wij begrijpen ook als PvdA

lees verder »

Verbreding Tractaatweg

door Bayram Erbisim op 11 december 2015

De PvdA-Statenfractie Zeeland staat positief tegenover de keuze voor een overheids-B.V. voor de verbreding van de Tractaatweg. Uiteraard gaat deze keuze vergezeld van de opmerkingen die tijdens de vergadering van de Commissie Bestuur zijn gemaakt en hetgeen ook in de conceptbrief wordt benoemd: Wij willen als Provinciale Staten duidelijk onze kaderstellende rol en toezichthoudende taak

lees verder »

Een week vol terreur en ellende

door Bayram Erbisim op 14 november 2015

De wereld is de afgelopen week opgeschrikt door een ware tragedie. Het gedachtegoed dat jarenlang duizenden druzen, sjiieten, soennieten, joden, christenen en atheïsten heeft uitgemoord heeft in een afschuwelijke vorm weer vele levens opgeëist in Egypte, Beiroet en Parijs. Deze terreurdaden hebben ook het vluchtelingendebat van de afgelopen maanden verder aangescherpt. De discussie die oplaait

lees verder »

Discriminatie op de arbeidsmarkt

door Bayram Erbisim op 7 oktober 2015

De PvdA Zeeland vindt discriminatie een kwalijke zaak en zo ook discriminatie op de arbeidsmarkt. Kunde en ervaring moeten de doorslag geven bij sollicitatieprocedures en niet leeftijd, seksuele geaardheid, afkomst, functiebeperking, enzovoorts. Volgens onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZ&W) worden oudere werknemers en werknemers van

lees verder »