Anita Pijpelink

Fractievoorzitter
Commissie Bestuur

Grote Sternstraat 75
4332 DR Middelburg

“Zeeland heeft ambitie op onder ander economisch gebied en daar hoort ook de ambitie bij om onderwijs van hoog niveau aan te bieden. We hebben al heel veel excellente scholen en hoogwaardig onderwijs in onze provincie. De PvdA vindt dat erg belangrijk, want hiermee zet Zeeland zichzelf landelijk op de kaart als een aantrekkelijke leefomgeving en is de provincie een interessante regio voor nieuwe investeerders en ondernemers. Wij zien er op toe dat het onderwijs goed bereikbaar en breed toegankelijk is voor leerlingen en studenten uit alle regio’s van de provincie.

Cultuur moet, als belangrijk middel voor zelfontplooiing, voor iedereen toegankelijk zijn. We willen dat ook jongeren alle kansen en mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan cultuur, sport en kunst. We ondersteunen, samen met een breed enthousiast Zeeuws publiek, grote evenementen als het Zeeland Nazomerfestival, de komst van de Tour de France in 2015 en Concert at Sea.”

Verkoop Netwerkgroep DNWG

door Anita Pijpelink op 9 juni 2017

Bij de voorgenomen verkoop van DNWG, onderdeel van PZEM N.V., mogen we vandaag als Provinciale Staten wensen en bedenkingen uitspreken. Dat klinkt een beetje als ‘Zegt u het maar’ of ‘Wat wilt u dat we doen?’ Nou, was dat maar zo. Was het maar zo dat we vandaag ons wensenlijstje konden voorleggen, want dat wensenlijstje

lees verder »

Statenvoorstel Thermphos Plan van Aanpak

door Anita Pijpelink op 21 april 2017

Het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met het voorstel dat onder meer herbevestiging vraagt van de zakelijke houding van de provincie in het dossier Thermphos en het college vraagt Provinciale Staten in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen in het Plan van Aanpak. Van meet af aan heeft onze fractie de urgentie

lees verder »

Statenvoorstel Toetsing Grote Projecten

door Anita Pijpelink op 17 maart 2017

Het Statenvoorstel Toetsing grote projecten is geen voorstel dat, als we dat straks met positief advies van de auditcommissie aannemen, voor de Zeeuwen een wezenlijk verschil gaat geven in het dagelijks leven. En toch is het een voorstel dat van belang is. Werken vanuit het kader Grote Projecten zou hen en ons dus moeten beschermen

lees verder »

Reactie op brief minister BZK over financieel toezicht

door Anita Pijpelink op 10 februari 2017

Dat is me wat! De begroting van de provincie Zeeland bekijken, concluderen dat we het begrotingstechnisch allemaal goed doen, even wijzen op het toevoegen de volgende keer van een berekening en de ongevraagde suggestie doen om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen om de financiële problematiek rondom de sanering van Thermphos te lijf te

lees verder »

Statenvoorstel verkoop Delta Retail

door Anita Pijpelink op 10 februari 2017

De deadline voor de splitsing van het bedrijf Delta nadert met rasse schreden en vandaag mag Provinciale Staten haar wensen en bedenkingen uitspreken over de voorgenomen verkoop van Delta Retail aan het Zweedse EQT. Wensen en bedenkingen bij deze voorgenomen verkoop dan vraag je wat, want natuurlijk zijn er wensen te over, zeker ook bij

lees verder »

Viering van Vrouwendag 2017

door Anita Pijpelink op 9 februari 2017

Woensdag 8 maart 2017 vieren we in Zeeland op initiatief van de PvdA Internationale Vrouwendag. Een bijzondere dag die voor de 105de keer wordt gevierd. Een dag die nog steeds een belangrijke rol speelt in de emancipatie van de vrouw. Het thema is ‘100 jaar stemrecht voor vrouwen. De kracht van vrouwen in de politiek’.

lees verder »

Statenvoorstel terrein Thermphos

door Anita Pijpelink op 13 januari 2017

“Weer € 2,5 miljoen trekken uit de algemene reserve.” Dit zal bij velen de verzuchting zijn nu we iets moeten vinden van het Statenvoorstel Thermphos. En als het nu € 2,5 miljoen is die investeringen betreffen in de sociaal-economische toekomst van Zeeland dan was het nog anders geweest, maar het gaat hier om drie maanden

lees verder »

Kruising Sloeweg-Bernhardweg

door Anita Pijpelink op 16 december 2016

Vandaag proberen we als Staten van Zeeland een eindpunt te markeren in het dossier Sloeweg door een keuze te maken voor de kruising Sloeweg-Bernhardweg. Een dossier dat allang niet meer alleen gaat over asfalt, over goede doorgaande verbindingen en kruispunten. Een dossier, een naam, Sloeweg, die in dit huis een hele grote gevolgen heeft bewerkstelligd

lees verder »

Statenvoorstel Thermphos

door Anita Pijpelink op 18 november 2016

In een periode dat Zeeland wil en moet investeren in nieuwe ontwikkelingen en projecten voelt het hele dossier Thermphos als een molensteen om onze nek. Natuurlijk, we weten nog niet welke hoop we kunnen gaan putten uit het plan dat uiterlijk 15 december klaar moet zijn. Eerlijk gezegd houdt iedereen z’n / haar hart vast

lees verder »

Begroting 2017, Najaarsnota 2016 en Investeringsagenda

door Anita Pijpelink op 18 november 2016

Afgelopen woensdag ontving de debatclub van de school waar ik werkzaam ben de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, om met onze leerlingen in gesprek te gaan over allerlei thema’s. Op een bepaald moment vroeg hij wie van hen van plan was om na de middelbare school een studie buiten Zeeland te gaan

lees verder »