Zeeuwen aan zet

Inwoners en bedrijven moeten actief betrokken worden bij visievorming, bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering zelf. De Zeeuwse PvdA-Statenfractie is aanspreekbaar voor alle Zeeuwen. Jongeren worden structureel betrokken bij het werk van de Statenfractie.

Nieuwsberichten over Zeeuwen aan zet

Burgerparticipatie?

door Maarten Rossen op 8 juni 2017

Woensdag 7 juni 2017 mocht ik deelnemen aan de eerste van drie bijeenkomsten onder de noemer ‘Raad in beraad’. Bijeenkomsten over bestuurlijke proeftuinen in Zeeland. Plaats van handeling was het stadskantoor van de gemeente Middelburg. Buiten stond een indrukwekkende rij stokpaarden geparkeerd. Handelen Aan de hand van een tweetal fictieve gevallen werden de nieren van

lees verder »

Versoepeling bouwblokbeleid

door Ralph van Hertum op 17 februari 2017

Tijdens de vorige commissievergadering hebben we uitgebreid gesproken over de bewegingsruimte van de kuikens. Een aantal vragen zijn beantwoord. Bijvoorbeeld om hoeveel bedrijven het kan gaan. Hoeveel zijn dit er precies? Is het mogelijk dat een precedentwerking optreedt? Het antwoord is ja, afhankelijk van de keuze die we maken. De PvdA heeft bij allerlei onderwerpen

lees verder »

Kustvisie moet aangeven hoe burgers bij besluitvorming worden betrokken

3 februari 2017

In de afgelopen tijd hebben vele duizenden Zeeuwen hun zorgen geuit over de ontwikkeling van de kust en de kustbebouwing. Burgers lieten daarbij herhaaldelijk weten zich niet gehoord te voelen bij beslissingen over grote projecten. Aan de andere kant verwezen bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers vaak naar eerder gemaakte afspraken met ondernemers en projectontwikkelaars. Bestuurlijke betrouwbaarheid

lees verder »

Bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Anton van Haperen op 20 november 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

Statenvergaderingen live te volgen en terug te zien

door Ralph van Hertum op 26 juni 2016

De Statenvergaderingen van de provincie Zeeland zijn via internet live te volgen. Zowel de commissievergaderingen als de Statenvergaderingen kunnen via de website van de provincie Zeeland worden bekeken. Op deze website kunnen Zeeuwen hun volksvertegenwoordigers volgen. Ook het terugkijken van vergaderingen is mogelijk: http://webcast.nl/provinciezeeland/#!/overview De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners van de provincie Zeeland altijd

lees verder »

Debat over burgerparticipatie

10 mei 2016

De PvdA Goes organiseert op woensdag 25 mei 2016 onder de titel ‘De relatie tussen burger en gemeente’ een debatavond over burgerparticipatie. Tijdens deze avond zal aan de hand van vijf prikkelende stellingen debatteert worden over welke wisselwerking er tussen burger en gemeente nodig is om burgerparticipatie te laten slagen en of participatie tot meer

lees verder »

Provinciale tunnel versierd

door Ralph van Hertum op 30 april 2016

De provinciale fietstunnel tussen ‘s-Heer Arendskerke en Eindewege wordt door een lokaal initiatief onder handen genomen. Inwoners van de dorpen in de gemeente Goes maken van een koude en kille fietstunnel  een kunstzinnig project. De PvdA ondersteunt goede initiatieven vanuit de bevolking en hielp een dagje mee. Twee enthousiaste vrouwen trekken het project. Ginny Rentmeester

lees verder »

Creatieve ideeën van jonge Zeeuwen

door Ralph van Hertum op 22 oktober 2015

Donderdagmiddag gingen Statenleden in debat met jonge Zeeuwse debatteerders, die creatieve ideeën aandragen voor de toekomst van Zeeland. De kinderen, afkomstig van de Zeeuwse middelbare scholieren, vroegen aan de Statenleden steun voor hun plannen. Meerdere plannen passeren de revue. Zo bespreken we de reclamecampagne voor Zeeland. Het moet flitsend, vernieuwend en modern zijn. De jongeren

lees verder »

‘Rode Brigade’ op het Ravesteijnplein

17 oktober 2015

De straat op en niet zomaar een locatie, maar het Ravesteijnplein in Vlissingen. Goede gesprekken gehad met de bewoners over hun wijk en woning. Wat vinden zij van de plannen om te slopen of te renoveren? Wat bij ons nu blijft hangen is: ZEGGENSCHAP. Eén van de punten uit ‘Van Waarde’. Wat wij hebben gehoord is

lees verder »

Anita Pijpelink is de nieuwe fractievoorzitter

2 september 2015

De Zeeuwse PvdA-Statenfractie heeft dinsdagavond 1 september 2015 Anita Pijpelink unaniem verkozen tot nieuwe fractievoorzitter. Zij volgt Annebeth Evertz op die stopt met haar Statenlidmaatschap. De gedeputeerde en het gewestelijk bestuur staan achter deze keuze en wensen Anita Pijpelink veel succes toe. Anita Pijpelink: “Sinds gisteravond mag ik mijzelf fractievoorzitter noemen van de Statenfractie van

lees verder »