Verkiezingsprogramma’s

Hier treft u de programma's aan van de PvdA Zeeland voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het algemene bestuur van waterschap Scheldestromen voor de periode 2015-2019.

Nieuwsberichten over Verkiezingsprogramma’s

Zero-based Heroverwegen

door Anita Pijpelink op 17 maart 2016

Het fenomeen voorjaarsschoonmaak is al lang niet meer in alle huishoudens een fenomeen dat in deze tijd van het jaar nog actief wordt uitgevoerd. In mijn huishouden in ieder geval niet, zeg ik u eerlijk, maar ik herinner me dit fenomeen als kind wel. De hele woonkamer stond op zijn kop, gordijnen hingen buiten op

lees verder »

Geen visflats in polderlandschap

door Anton van Haperen op 15 januari 2016

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over het open polderlandschap tussen Colijnsplaat en Kats nu daar gesproken wordt over de nieuwvestiging van grootschalige industriële aquacultuur. Het omgevingsplan zegt over deze activiteit dat ‘deze kan plaatsvinden op bedrijventerreinen en als neventak op bestaande agrarische bouwblokken’. In de antwoorden op de Statenvragen wordt gesproken over de wenselijkheid van

lees verder »

Vragen over ‘Het Baken’ bij Gorishoek

door Anton van Haperen op 21 juli 2015

De Provinciale Zeeuwse Courant van 5 juli 2015 laat weten dat de gemeente Tholen akkoord gaat c.q. overweegt in te stemmen met permanente bewoning van de recreatieappartementen in het toekomstige complex Het Baken op de Oosterscheldedijk bij Gorishoek. Het college van Burgemeester en Wethouders van Tholen wil daarmee initiatiefnemer Sprangers Bouw uit Breda tegemoet komen,

lees verder »

Vragen over salarissen Zeeland Seaports

door Anita Pijpelink op 24 juni 2015

De beloningen in de aan de overheid gerelateerde bedrijven en instellingen moeten volgens de Partij van de Arbeid Zeeland voldoen aan de uitgangspunten van de Wet Normering Topinkomens. PvdA-Statenlid Anita Pijpelink kaartte dit onderwerp aan bij de behandeling van het agendapunt Jaarstukken Zeeland Seaports N.V. tijdens de vergadering van de Statencommissie Bestuur op 19 juni

lees verder »

Bericht van de informateur

30 maart 2015

Op maandag 30 maart 2015 maakte informateur Piet Bruinooge (CDA) om 19:00 uur zijn bevinden bekend. Hij adviseerde om een college van Gedeputeerde Staten te formeren bestaande uit CDA, VVD, SGP en PvdA. Informateur Bruinooge gaf zelf aan niet de rol van formateur te zullen gaan vervullen. Zijn verslag is in de bijlage hieronder te

lees verder »

PvdA ‘Roodtrip’ in Middelburg

11 maart 2015

Van 9 tot en met 18 maart tourt de Partij van de Arbeid met een rode dubbeldekkerbus vrijwilligers en politici door heel Nederland. Deze zogenaamde ‘Roodtrip’ doet ook Middelburg aan. Op vrijdag 13 maart gaan tientallen PvdA-vrijwilligers en Ben de Reu en Albert de Vries in Middelburg de deuren langs om te horen wat er

lees verder »

Veilige en droge bushaltes

4 maart 2015

Over de veranderingen in het openbaar vervoer is veel te doen. De PvdA-Statenfractie heeft niet voor niets een meldpunt openbaar vervoer ingesteld. Wij zijn blij met de wijzigingen in de dienstregeling die op het laatste moment nog zijn ingevoerd. De PvdA bereiken echter signalen uit onder andere IJzendijke en Biervliet over de gevaarlijke verkeerssituaties bij

lees verder »

Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’

7 februari 2015

In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy

lees verder »

Stem 18 maart Partij van de Arbeid

22 januari 2015

Op 18 maart 2015 bepalen we samen de toekomst van Nederland. De afgelopen jaren waren voor velen niet makkelijk. Maar ons land heeft de weg naar boven weer gevonden. Daar was de moed voor nodig om zaken aan te pakken die te lang waren blijven liggen. Met resultaat: eindelijk groeit de economie weer, vinden werkzoekenden

lees verder »

Facebookdemocratie

door op 20 januari 2015

De afgelopen weken was ik met vakantie in het buitenland. Aan het zwembad van een vakantieresort bleef ik op de hoogte van het Zeeuwse politieke nieuws. Er gebeurde veel. Nog maar net gewend aan de tropisch warme zon zag ik op mijn iPad de berichten over de veranderingen in het openbaar vervoer in Zeeland. Vele

lees verder »