Sterkste schouders de zwaarste lasten

Ons standpunt

Het waterschap dient rekening te houden met mensen die minder te besteden hebben. Voor Zeeuwen die rond moeten komen van een minimum inkomen of in de schuldsanering zitten: maximale vrijstelling van waterschapslasten. Actieve voorlichting over kwijtscheldingsmogelijkheden en hulp aanbieden bij het invullen van de aanvragen.

Nieuwsberichten over Sterkste schouders de zwaarste lasten

Kabelbelasting afschaffen

door Paul Weemaes op 9 oktober 2017

De PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen verzet zich al jaren tegen de belastingheffing van gemeenten en waterschap in de vorm van de kabelbelasting. Dit is belasting die Zeeuwse overheden opleggen aan netbeheerder voor elektriciteit en gas Enduris en drinkwaterbedrijf Evides. Aanvankelijk rekenden wij op de Tweede Kamer en het Kabinet om deze belastingverhoging aan te pakken. Helaas hebben

lees verder »