Sterke steden

De PvdA wil investeren in een sterke stad met werk, cultuur, onderwijs en andere voorzieningen. Dynamische steden zijn aantrekkelijk voor jong en oud en zijn een ontmoetingsplaats van ideeën. Dat is goed voor de ontwikkeling van de stad en voor de leefbaarheid van de dorpen rondom.

Nieuwsberichten over Sterke steden

Politiek café: ‘De woningmarkt op Walcheren en in Vlissingen in het bijzonder’

7 oktober 2016

De Partij van de Arbeid in Vlissingen nodigt u van harte uit voor een politiek café op zaterdag 15 oktober 2016 in het café van het Arsenaaltheater aan het Arsenaalplein 1 in Vlissingen. We beginnen om 10:00 uur en ronden circa 12:30 uur af. Vanaf 09:30 uur bent u welkom voor een kop koffie of

lees verder »

Voorjaarsnota 2016

door Anita Pijpelink op 3 juni 2016

Wat in een regulier politiek jaar een van de meest wezenlijke stukken van het jaar is, de voorjaarsnota, kan vandaag in deze vergadering van Provinciale Staten niet los gezien worden van het rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’. Maar voorzitter, een regulier jaar is het niet voor Zeeland en haar inwoners, daar zijn we het in dit

lees verder »

PvdA wil MPZ laatste kans geven

door Ralph van Hertum op 2 juni 2016

De PvdA-fractie in de Provinciale Staten van Zeeland kan zich niet vinden in de bezuiniging op het MuziekPodium Zeeland (MPZ). Komende vrijdag wordt in de Statenvergadering de cultuurnota besproken en de PvdA kan niet leven met de € 300.000 bezuiniging op cultuur. Statenlid Ralph van Hertum geeft aan dat cultuur hoog in het vaandel staat

lees verder »

Politiek café ontwikkeling Scheldeterrein

25 mei 2016

Op zaterdag 4 juni 2016 organiseert de PvdA Vlissingen een politiek café over de ontwikkeling van het Scheldeterrein. Het politiek café duurt van 10:30 tot 12:30 uur en vindt plaats in het Arsenaaltheater aan het Arsenaalplein 1 in Vlissingen. Er zullen een drietal korte inleidingen worden gegeven: Bouwhistoricus Ronald den Broeder geeft de historie van

lees verder »

Krimp

10 maart 2015

De PvdA trekt al jaren aan de bel wanneer het gaat over de demografische transitie in Zeeland: krimp. Daarbij schakelde de PvdA Zeeland in 2009 Eberhard van der Laan in, de toenmalige Minister voor Wonen, Wijken & Integratie. Krimp werd in Den Haag op de kaart gezet en er kwamen financiële middelen vrij om de

lees verder »

Verslag Zelandusdebat over krimp

10 februari 2015

Op maandagavond 9 februari 2015 vond in Porgy & Bess in Terneuzen het elfde Zelandusdebat plaats. In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. Ruim 50 mensen namen deel aan het debat dat werd ingeleid door Dick

lees verder »

Zelandusdebat over stedelijke aantrekkingskracht

15 januari 2015

In januari en februari 2015 worden een drietal Zelandusdebatten rond het thema ‘Krimp is een bredere maatschappelijke verandering’ georganiseerd. In deze debatten worden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Debat over stedelijke aantrekkingskracht Op donderdag 29

lees verder »