Ruimte is goud waard

De Zeeuwse kust en het open landschap worden door de Zeeuwen gewaardeerd, scheppen een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en trekken veel toeristen. Zij leveren daarmee ook werkgelegenheid op. De PvdA wil dit landschap behouden en de kust niet volbouwen. De kip met de gouden eieren moet worden gekoesterd. Dat vraagt om een visie op de ontwikkeling van de kuststrook. En natuurlijk zijn we tegen uitbreiding van intensieve veehouderij.

Nieuwsberichten over Ruimte is goud waard

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Maarten Rossen op 8 december 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

PvdA Noord-Beveland tegen ‘Zeeuwse Lagune’

30 november 2016

Allen, Bij deze wil ik u bedanken dat u de moeite heeft genomen te reageren op de plannen in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. Zoals u waarschijnlijk weet heeft de raad, eind 2014, unaniem, een toetsingskader vastgesteld waaraan de plannen van dhr. Doeleman moesten voldoen. Een ieder die mij kent weet dat ik zeer

lees verder »

Bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Anton van Haperen op 20 november 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

Kustbebouwing en Veerse Dam

door Anton van Haperen op 18 november 2016

Veel mensen maken zich zorgen over de bebouwing van onze kust. Dat blijkt uit het feit dat landelijk 105.000 mensen de petitie ‘Bescherm de kust’ hebben ondertekend en in Zeeland 5000 mensen een dergelijke actie hebben gedaan als reactie op de plannen voor een schiereiland aan de Veerse Dam. Bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen hier niet

lees verder »

Statenvragen over de N59

door Anton van Haperen op 7 oktober 2016

Provinciale Staten van Zeeland hebben op 8 juni 2012 een motie aangenomen over verbetering van de doorstroming op de N59 en de verkeersveiligheid aldaar. In het vervolg op deze motie heeft voormalig gedeputeerde Van Beveren (CDA) bij verschillende gelegenheden gezegd van de Midden-Zeeland-route geen 100 km-snelweg te willen maken (onder andere Commissie E&M 2 maart

lees verder »

Waterschapsfractie pleit voor bouwstop langs Zeeuwse kust

door Maarten Rossen op 7 oktober 2016

De PvdA-fractie bekruipt, op basis van binnengekomen informatie, het gevoel dat er in navolging van de afkondiging van de stop op uitbreiding van varkensstallen en de daaropvolgende gigantische groei van (nieuwe) varkensstallen een soortgelijke ontwikkeling in gang is of wordt gezet ten aanzien van bebouwing langs de Zeeuwse kust. De PvdA-fractie pleit daarom voor een

lees verder »

Politiek café: ‘De woningmarkt op Walcheren en in Vlissingen in het bijzonder’

7 oktober 2016

De Partij van de Arbeid in Vlissingen nodigt u van harte uit voor een politiek café op zaterdag 15 oktober 2016 in het café van het Arsenaaltheater aan het Arsenaalplein 1 in Vlissingen. We beginnen om 10:00 uur en ronden circa 12:30 uur af. Vanaf 09:30 uur bent u welkom voor een kop koffie of

lees verder »

Kadernota Natuurvisie Zeeland 2016-2022

door Anton van Haperen op 15 juli 2016

‘Natuur moet daar zijn waar mensen zijn’ met die zin opent de nota ‘Groen en Water in de stad’, die de PvdA-Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Henk Leenders vandaag precies twee weken geleden in Rotterdam hebben gepresenteerd. Natuur komt niet alleen voor in natuurgebieden; natuur is overal. Het doet ons genoegen dat we deze gedachte

lees verder »

Garantstelling Poldernatuur

door Anton van Haperen op 8 juli 2016

Enkele jaren geleden is een evaluatie uitgevoerd van het Nederlandse agrarisch natuurbeheer. Bij die gelegenheid is vastgesteld dat dit beleid en doelmatiger moest. In Zeeland heeft dit geleid tot de oprichting van het Collectief Poldernatuur Zeeland, waarin negen agrarische natuurverenigingen hun activiteiten bundelen. De Partij van de Arbeid staat positief tegenover deze ontwikkelingen. Wij beschouwen

lees verder »

Natuur biedt kansen in Oostkapelle

door Ralph van Hertum op 25 juni 2016

Vrijdag 24 juni 2016 heeft de PvdA-fractie deelgenomen aan een mooie rondleiding door de Oostkapelse natuur. Onder een blauwe lucht kregen de aanwezig Statenleden van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland informatie over de samenwerking tussen de natuur en de economie. Bij campingpark ‘Ons Buiten’ vertelde de eigenaar over hoe hij veel aandacht besteedt aan de natuur

lees verder »