Onderwijs: een goede basis voor de toekomst

Op initiatief van de PvdA is er een Zeeuwse Onderwijsautoriteit gekomen. Die heeft gezorgd voor toekomstbestendig Zeeuwse beroepsonderwijs. Nu is het volgens de PvdA tijd dat de Onderwijsautoriteit zich ook gaat richten op het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Wij zijn voor een tweede University College en academische masterprogramma’s.

Nieuwsberichten over Onderwijs: een goede basis voor de toekomst

Tholen telt mee in Zeeland

door Ralph van Hertum op 12 juni 2016

Zaterdag 11 juni 2016 heeft de PvdA-Statenfractie een werkbezoek aan de gemeente Tholen gebracht. De Thoolse afdeling en de gemeenteraadsfractie namen de Statenfractie, het gewestelijk bestuur en Tweede Kamerlid Joyce Vermue mee op een tocht door de gemeente Tholen. Tholen staat symbool voor Zeeland. Problemen en kansen die zich op Tholen voordoen en spelen zijn

lees verder »

Voorjaarsnota 2016

door Anita Pijpelink op 3 juni 2016

Wat in een regulier politiek jaar een van de meest wezenlijke stukken van het jaar is, de voorjaarsnota, kan vandaag in deze vergadering van Provinciale Staten niet los gezien worden van het rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’. Maar voorzitter, een regulier jaar is het niet voor Zeeland en haar inwoners, daar zijn we het in dit

lees verder »

Bezoek Kenniswerf Zeeland

door Ralph van Hertum op 21 mei 2016

De PvdA was vrijdag 20 mei 2016 present bij het Statenbezoek aan de Kenniswerf van Zeeland. De Statenleden werden rondgeleid bij HZ, Scalda en Dok 41. Drie thema’s stonden centraal: werkgelegenheid, de provinciebrede functie van de Kenniswerf en de onderlinge samenwerking. De onderlinge samenwerking bestaat uit een soort ecosysteem. In dat systeem werken onder anderen

lees verder »

Campus Zeeland

door Ralph van Hertum op 24 april 2016

De kaderstelling van het voorstel om de kadernota voor Campus Zeeland is in de Statencommissie Economie behandeld. Een belangrijk onderwerp, want onderwijs is het begin van de drie voors. Vooruitgang, voorzieningen en voorspoed. Wij, als PvdA-fractie, zien het belang van Campus Zeeland in. Wij zijn enthousiast over deze plannen. Onderwijs is namelijk een kostbaar goed.

lees verder »

Statenvragen over middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

18 april 2016

De PZC maakte melding van een brandbrief die door de besturen van de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen naar de colleges van B&W van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De PvdA is bezorgd over de financiële kortingen waarmee deze scholen de komende jaren krijgen te maken. Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Ralph van

lees verder »

Thema-avond over onderwijs

27 februari 2016

De Jonge Socialisten Zeeland organiseren op vrijdagavond 4 maart 2016 de thema-avond ‘Onderwijs’. Speciale gasten zijn de Tweede Kamerleden Joyce Vermue en Tanja Jadnanansing. De locatie is Wijkcentrum Goes-Oost, aan de Bergweg 12 in Goes en begint om 19:30 uur. Kijk hieronder voor de uitnodiging. Thema-avond JS Zeeland ‘Onderwijs’ (04-03-2016)

lees verder »

Economische Agenda 2016: Investeren in Zeeland

door Ralph van Hertum op 11 december 2015

In de Economische Agenda voor het jaar 2016 steekt de provincie 13,7 miljoen euro. Een deel daarvan, 4,9 miljoen euro, staat in het economiebudget. Het andere deel, 8,7 miljoen euro, is toegevoegd uit het coalitieakkoord. De PvdA is tevreden dat de provincie geld investeert in de Zeeuwse economie, het onderwijs en de sport. Als eerste

lees verder »

Economische agenda: werk, werk en werk

door Ralph van Hertum op 6 november 2015

Voor ons ligt de economische agenda 2.0 van de provincie Zeeland voor het komende jaar. De PvdA is tevreden met de economische agenda. Wij herkennen in de economische agenda belangrijke speerpunten van de PvdA, zoals duurzaamheid, innovatie en veel oog voor de werkgelegenheid. We willen Gedeputeerde Staten complimenteren met de Zeeuwse ambities voor 2016. We

lees verder »

Discriminatie op de arbeidsmarkt

door Bayram Erbisim op 7 oktober 2015

De PvdA Zeeland vindt discriminatie een kwalijke zaak en zo ook discriminatie op de arbeidsmarkt. Kunde en ervaring moeten de doorslag geven bij sollicitatieprocedures en niet leeftijd, seksuele geaardheid, afkomst, functiebeperking, enzovoorts. Volgens onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZ&W) worden oudere werknemers en werknemers van

lees verder »

Motie OV-kaart voor minderjarige MBO’ers

door Ralph van Hertum op 25 september 2015

Inmiddels is het enkele weken geleden dat we in de commissie economie hebben gesproken over de OV-kaart voor MBO’ers van zestien en zeventien jaar. We hebben vragen gesteld naar aanleiding van een interview van gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) met Omroep Zeeland. Hij gaf aan het zeer te betreuren dat de jonge MBO’ers pas

lees verder »