Nieuw werk voor jongeren

Jongeren zijn nodig voor het voortbestaan van bedrijven en de instandhouding van voorzieningen. De PvdA vindt dat er meer werk voor jongeren moet komen in Zeeland. De PvdA gaat samenwerken met jongeren, bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Nieuwsberichten over Nieuw werk voor jongeren

Economische Agenda 2.0

door Anita Pijpelink op 26 mei 2015

De fractie van de Partij van de Arbeid is blij met de ambities die in de Economische Agenda 2.0 geformuleerd worden. We ondersteunen de ambitie om als provincie een wezenlijk verschil te maken in het economisch vestigingsklimaat in Zeeland. We ondersteunen de verduurzaming van de energiemarkt en stimulering van de circulaire economie en we onderschrijven

lees verder »

Werkbezoek Agnes Jongerius

9 februari 2015

Op vrijdag 13 februari 2015 komt Europarlementariër Agnes Jongerius weer naar Zeeland. Zij is ondervoorzitter van de Commissie Werkgelegenheid & Sociale Zaken. ’s Middags gaat Agnes Jongerius naar Yara in Sluiskil voor een werkbezoek. Daar zal onder andere het onderzoek naar langdurige nachtarbeid aan bod komen. Met Europese subsidie wordt onderzoek gedaan bij Yara. Dit

lees verder »

Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’

7 februari 2015

In januari 2015 werden de eerste twee Zelandusdebatten rond het thema bevolkingskrimp georganiseerd. In deze debatten werden kernthema’s rondom krimp met betrokkenen (inwoners, bestuurders enzovoorts) besproken. De kernthema’s zijn ontleend aan de nota Staat van Zeeland die Scoop Zeeland in 2014 opstelde. Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy

lees verder »

Jaarplan Economische Agenda

door op 12 december 2014

Enkele arbeidsdilemma’s vooraf. Een beroepschauffeur in het openbaar vervoer rijdt 85% van zijn werktijd in een praktisch lege bus door het platteland van Zeeland. Een niet vrijblijvend, vrijwillige chauffeur van de Buurtbus rijdt met enkelen door het landschap en geniet van zijn bijdrage in het sociale domein. De al of niet goed opgeleide werkeloze ontvangt

lees verder »